Avrupa Hun Devleti’nin Doğu Roma’yı Baskı Altında Tutarak Batı Roma İle İyi İlişkiler Kurmasının Nedenleri Nelerdir?

Avrupa Hun Devleti’nin Doğu Roma’yı Baskı Altında Tutarak Batı Roma İle İyi İlişkiler Kurmasının Nedenleri Nelerdir?

Kavimler Göçünün yaşanmasında sonra Avrupa coğrafyasının yakınlarında bir Hun Devleti kurularak Avrupa kıtasının iç kesimlerine doğru bir hareket gerçekleştirme düşüncesi oluşturulmaya başlanmıştır. Bu dönemde Avrupa Hun Devleti’nin başında hükümdar olan Uldız idaresi altında takip edilen dış politikaya göre Doğu Roma İmparatorluğu’nun baskı altında tutulması ve Batı Roma İmparatorluğu ile de iyi ilişkilerin kurulması şeklinde bir strateji izlenilmiştir. Bu siyaset netice vermiş ve Doğu Roma yüksek miktarda vergiye bağlanmıştır.

 

Avrupa’nın Tarihini Değiştiren Türk: Atilla

Uldız’dan sonra gelen Hun hükümdarı olan Atilla ise Doğu Roma üzerindeki baskı ve hâkimiyetini giderek arttırmıştır. Bunun sonucunda Doğu Roma’nın Hunların hâkimiyetini tanıdıkları bir anlaşma imzalanmıştır.  Bu nedenle Avrupa Hun Devleti, Batı Roma ile dostluk ilişkileri geliştirmiş ve Doğu Roma ile ise gerilimli ve baskıcı bir yöntem takip etmiştir. Bu siyasetin temel amacı Doğu Roma’nın zamanla kuvvet kaybetmesine ve yıkılmasına dayandırılmıştır.

Doğu Roma’yı baskı altında tutan Avrupa Hun Devleti’nin Batı Roma ile siyasi, iktisadi ve askeri olarak iyi ilişkiler istemesi, Doğu Roma’nın giderek zayıflamasını Avrupa Hun Devleti’nin de daha da kuvvetlenmesini sağlamak amaçlıdır. Nitekim Doğu Roma yüksek vergiler istenilmesi ve hem siyasi hem de askeri baskılar nedeniyle güçsüz düşmüş ve belli bir zaman sonra ortadan kalkmıştır. Batı Roma ile sürdürülen iyi ilişkiler ve siyasi anlaşmalar ise devam ettirilmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir