Bir argümanın hatalı olması ne anlama gelir?

Hem matematik hem de felsefe alanlarında rastlayabileceğimiz argüman kelimesinin, yanlış olabilme olasılığı, çoğu zaman üzerinde tartışılan bir konudur. Bir argümanın yanlış olabilme olasılığı nedir? Bir argümanın yanlış olduğuna nasıl karar verilir? Bir argümanın hatalı olması ne anlama gelir?

 

Argümanlar bir fikir ya da görüşü destekleyen açıklama ve ‘’ortaya atma’’lardır. Bu açıklamalar genellikle desteklediği görüşten farklı bir konu ortaya atarak söz konusu görüşü nedensellik ilişkisi içerisinde desteklemekle yükümlüdür. Argümanlar her zaman kendi içerisinde tutarlı olmalıdır. Argümanlar hiçbir zaman aşırı genellemeye kaçmamalı, aşırı milliyetçi, ırkçı ya da taraflı olmamalıdır. Bu gibi durumlarda argümanların hiçbir değeri kalmayacağı gibi argümanların desteklemeye çalıştığı fikirlerin de saygınlığı azalacaktır. Argümanların dayandıkları gerçekler hiçbir zaman yerel gerçekler olmamalıdırlar. Evrensel olarak ortalamada doğru sayılabilecek, genel popülasyonu temsil edebilecek gerçeklikler ve istatistikler kullanılmalıdır. Argümanlar bir fikri doğrulamak için kurulmuş, zorlama açıklamalar olmamalıdırlar. Eğer böyle olursa argümanlar bir noktada bir reklam halini alacaktır ve bu durum da görüşün saygınlığını yitirmesine sebep olacaktır. Argümanlar destekledikleri görüşlerin bir neden mi yoksa bir sonuç mu olduğuna iyi karar vermelidirler. Yanlış bir nedensellik zinciri argümanı tamamen çöpe atabilir ya da doğr bir nedensellik zinciri bir argümanı göklere çıkarabilir. İşte bir argümanın hatalı olması bu kurallara uymaması anlamına gelir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir