Bir film felsefi bir metin olarak düşünülebilir mi?

Bir film, felsefi bir metin olarak düşünülebilir mi? Tartışınız.

Metin, bir konunun belli kurallar içinde yazıya dökülmüş halidir. Felsefi metin ise, filozofun fikir beyan etme noktasında kendi içeresinde tutarlı bir yapı sergileyerek düşüncelerini ortaya koymasıdır. Felsefi metin bütüncül bir yapı teşkili eder ve konunun anlaşılması için metnin tamamına bakılması gerekir. Çünkü bir konu vardır ve diğer tüm öne sürülen fikirler bu konuyu desteklemek için oluşturulmuştur. Dolayısıyla filozofun yaşadığı dönemden etkilenerek kendi kişisel görüşlerini soru cevap ve iddialarla oluşturduğu metinlerdir.

 

Film ise belli konularda oluşturulmuş felsefi veya edebi gibi metinlerin görsel sanatlar alanında film yapılmasıdır. Evet bir film için bir metin gereklidir ancak bu metnin üzerinde bazı değişikliklerin yapılması gerekir. Örneğin metindeki karakterlerin veya savunulan görüşün belli kişilerce canlandırılması için senaryolaştırılması gerekmektedir. Aslında senaryo da bir çeşit metindir. Ancak yazılma amacı farklı olduğu için her zaman felsefi metin olarak kabul edilemez.

 

Bu nedenle film ve felsefi metinler birbirinden farklı şeylerdir ve bence film ile felsefi metin olarak düşünülemez. Çünkü biri görsel sanatların alanına girer, diğeri ise felsefe ve edebiyatla ilişkilendirilebilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir