Bir ülke nüfusunun özellikleri hakkında yeteri kadar bilgi sahibi olunmaması o ülke açısından hangi dezavantajlara neden olur?

Bir ülke nüfusunun özellikleri hakkında yeteri kadar bilgi sahibi olunmaması o ülke açısından hangi dezavantajlara neden olur? Düşüncelerinizi açıklayınız.

 

Bir ülkenin var olabilmesi adına temelde ihtiyaç duyduğu iki ana unsur yer almaktadır. Bunların en önemlisi nüfusunun var olması ve bu nüfusun yaşamını sürdürebileceği bir toprak bütünlüğüne sahip olmalarıdır. Bu sebeple ülkeler açısından öneme sahip olan nüfusun başka bir taraftan da bazı temel ihtiyaçlarının bulunması ve bu temel ihtiyaçların karşılanması söz konusu olduğunda nüfusun özelliklerinin bilinmesinin oldukça önemli olduğu bilinmektedir. Bir nüfusun genç ya da yaşlı olması, ekonomik ihtiyaçları olan bir nüfus olması ya da sosyal ve eğitim ihtiyaçları olan toplumlar gibi pek çok farklı ihtiyaç ve gereksinimi söz konusu olabilmektedir.

 

Bir ülkenin nüfusunun özellikleri hakkında yeterli bilgi sahibi olunmaması durumunda ülke için gerekli olan sosyal, kültürel, siyasi, eğitim, sağlık, ulaşım gibi temel ihtiyaçların karşılanması durumunda gerekli olan stratejilerin kurulması mümkün olmayacak ve nüfus için gerekli hizmet sunulması mümkün olmayacaktır. Bir ülkenin nüfusu hakkında yeterli bilgi sağlayarak bir veri tabanı oluşturmaması halinde ülke gelişimi etkilenerek geri kalmasına sebep olabilir. Bununla birlikte doğal kaynak kullanımını sağlayamayarak tükenmesine sebep olabilirler. Öte yandan istihdam sağlanamaması ve yeterli eğitim faaliyetlerinin gösterilmemesi ülke içerisinde olumsuz etki göstereceği gibi ülkenin ekonomik anlamda da geri kalmasını ve gelişmiş ülke seviyelerine ulaşmasını engelleyecek temel durumlardan biridir.

YORUMLAR

BENZER YAZILAR
KPSS
KAMU PERSONEL
SEÇME SINAVI

03 Mart 2018

KPSS
SIKÇA SORULAN SORULAR
KATEGORİLER