Büyük Patlama Teorisi, din felsefesinde tartışılan evrenin bir sonu olup olmadığına yönelik probleme delil olarak sunulabilir mi?

Büyük Patlama Teorisi, din felsefesinde tartışılan evrenin bir sonu olup olmadığına yönelik probleme delil olarak sunulabilir mi? Açıklayınız.

Büyük patlama teorisi, ünlü fizik adamları tarafından incelenmiş ve eğer geriye kadar gidilebiliyorsa bu evrenin bir sonunda olacağına dair açıklamalar yapmışlardır. Din felsefesinde en çok tartışılan konulardan biri olan evrenin sonunun olup olmaması problemi yapılan tüm açıklamalara rağmen ortak bir noktada uzlaşılamamıştır. Bunun nedeni ise, Tanrı’nın varlığı hakkında teizim ve ateizimin getirdiği görüşlerdir. Çünkü ateistler evreninin sonlu olup olmadığı problemini evrenin yaratılıp yaratılmadığı görüşüne bağlarlar.

 

9.yüzyıl filozoflarından olan El Kindi’ye göre öncesiz değil sonradan oluşandır. Bunu da Kindi şu şekilde açıklar: Evrende var olan her varlık değişim döngüsü içindedir ve bu da zaman olgusunun varlığına delildir. Kindi zaman olgusu içindeki her şeyin sonlu olduğunu savunur. Bu durumda evrende sonludur ve bunun bir başlangıcı vardır. O halde bunun başlangıcını sağlayan sonsuz bir yaratıcı vardır.

Bunun dışında birçok filozof, fizikçilerin öne sürdüğü “entropi yasası”’nı baz alarak evrenin sonlu olduğu görüşünü desteklemişlerdir.

Sonuç olarak denilebilir ki evet “Büyük patlama Teorisi” evrenin sonu olup olmadığına dair delil olarak getirilebilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir