Çaya şeker attıktan sonra neden karıştırılır?

Logo

Çaya şeker attıktan sonra neden karıştırılır? Düşüncelerinizi sınıfta paylaşınız.

 

Bir maddenin dış görünüşüyle ilgili hissedilebilen, gözlemlenebilen ya da ölçülebilen özelliklerine fiziksel özellik denir. Tat, koku, renk, erime noktası, kaynama noktası, elektrik iletkenliği, saydamlık, öz kütle, öz ısı, katı, sıvı ya da gaz halde olma gibi özellikler fiziksel özelliklerdir. Kısacası; bir maddenin fiziksel özelliklerinde meydana gelen değişimlere fiziksel olay denir. Fiziksel değişimlere;

 

 • Demirin levha ya da tel haline gelmesi
 • Kömürün toz haline gelmesi
 • Suyun buharlaşması
 • Kağıdın yırtılması
 • Şekerin çayda çözünmesi

 

Örnek olarak verilebilir. Bu olayların hiçbirinin sonunda maddenin iç yapısında herhangi bir değişme meydana gelmez. Hal değiştirme olaylarının tamamı fiziksel bir değişmedir.

 

Tüm maddeler atom ya da molekül denilen küçük taneciklerden meydana gelir. Maddelerin atom ya da molekül yapılarıyla alakalı özelliklere ise kimyasal özellik denir. Paslanma, yanma, çürüme, bileşik oluşturma gibi özellikler kimyasal özelliktir. Dolayısıyla da bu özelliklerde meydana gelen değişikliklere kimyasal değişme adı verilir. Kısacası; bir maddenin iç yapısında oluşan değişmelere kimyasal değişme denir. Örnek olarak;

 

 • Mumun yanması
 • Sütün ekşimesi
 • Yumurtanın çürümesi
 • Demirin paslanması
 • Kağıdın yanması
 • Solunum olayı
 • Fotosentez

 

Örnek olarak verilebilir.

Fiziksel bir değişme olan çözünme olayı ise; çözeltiyi meydana getiren çözücü ve çözünen tanecikleri karıştırılırken çözücü tanecikler, çözünen taneciklerin etrafını sarar. Dolayısıyla da her iki çeşit tanecik arasında bir etkileşim meydana gelir bu olaya da çözünme adı verilir.

Halk arasında çaya atılan şekerin çaya karışmasına şekerin erimesi denir. Aslında bu ifade doğru değildir. Çünkü hal değiştirme olayı erimedir burada çaya atılan şeker hal değişimine uğramaz, şeker çayda çözünerek bir karışım oluşturur.

YORUMLAR

BENZER YAZILAR
KPSS
KAMU PERSONEL
SEÇME SINAVI

03 Mart 2018

KPSS
SIKÇA SORULAN SORULAR
KATEGORİLER