Çeviri faaliyetlerinin Avrupa coğrafyasında yayılmasının nedenleri neler olabilir?

İslam felsefesinin sistematik bir şekilde yeniden yapılandırması Mısır, Hint ve Antik Yunan felsefelerinde Arapçaya çeviri faaliyetleri oldukça etkili olmuştur. Özellikle Bağdat Tunus gibi şehirler bilim ve felsefinin merkezi konumuna gelmiştir. Bu şehirlerde başta astronomi, tıp ve felsefe alanlarında büyük gelişmeler gerçekleşmiştir.

 

Abbasi ve Emevi halifelerinin İslam’ı yayma düşüncesi ile geniş bir coğrafyaya yayılmasının ardından felsefe ve bilimin bu coğrafyalarda da gelişimi sağlanmıştır. Böylece 12. Yüzyıldan itibaren Batı coğrafyasında ilk olarak İslam ilimleri, Mısır ve Hint eserleri Arapçadan kendi dillerine çevirilere başlanmıştır.

Batı’da ilk çeviri merkezleri İspanya ve İtalya’da açılmıştır. İspanya’nın Toledo ve İtalya’nın Salerno şehirleri en fazla çeviri yapılan şehirleri arasındadır. Bunun nedeni ise İslam kültürünün bu şehirlerde uzun yıllar boyunca etkisinin hissedilmesidir. Bölgede aralarında Müslüman, Hristiyan ve Musevi mütercimlerin bulunduğu bir grup, tıp, astronomi, felsefe, kimya ve mantık gibi esreleri çevirilerini yapmıştır.

 

  1. yüzyılda başlayan tüm bu çeviri faaliyetleri 13.yüzyılda Roma İmparatoru II. Frederick’in İslam ilimlerinin öğrenilmesi adına Salerno’da bir üniversite kurdurmuş ve buraya mütercimlerin atanmasını sağlamıştır. Avrupa’daki çeviri faaliyetlerinin hızla yayılmasının da bu üniversitenin katkısı büyük olmuştur. Böylece 14. Yüzyıla gelindiğinde çeviri faaliyetleri başta Almanya ve Fransa olmak üzere tüm Avrupa’da yayılmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir