Çeviri faaliyetlerinin Avrupa’daki şehirlerde farklı farklı etkiler bırakmasının nedenleri neler olabilir? Açıklayınız.

Çeviri faaliyetlerinin Avrupa’daki şehirlerde farklı farklı etkiler bırakmasının nedenleri arasında ilki; Çeviri faaliyetleri ilk olarak İslam coğrafyasından başlasa da hızlıca Batı ülkelerine yayılarak hız kazanmıştır. İlk çeviri faaliyetleri İspanya’nın “Toledo” ve İtalya’nın “Sicilya ve Salerno” şehirlerinde gerçekleşmiştir. Avrupa’daki çeviri faaliyetlerinin bu şehirlerde başlamasının nedeni İslam uygarlığının uzun dönem bu coğrafyada etkisini göstermesidir.

 

Avrupa şehirlerinde çeviri faaliyetlerinin başlaması ilk olarak Afrikalı Konstantin’in Tunus’tan getirdiği tıp eserlerinin İtalya’nın Salerno şehrinde Latinceye çevrilmesidir. Yine Salerno’ da Roma İmparatoru II. Frederick’in İslam eserlerinin çevirisi için bir üniversite kurdurması ve bu üniversiteye mütercim ataması da Avrupa’daki çeviri faaliyetlerinin hızlanmasına neden olmuştur.

Daha sonra önce Almanya ve hemen sonrasında Fransa’da devam eden çeviri faaliyetleri 15.yüzyılda Rönesans hareketiyle İtalya’da devam etmiştir.

 

Çeviri faaliyetlerinin Avrupa’daki şehirlerde farklı farklı etkiler bırakmasının diğer bir nedeni ise, coğrafi bölge farklılıklarıdır. Örneğin, Yunanca’ dan Farsçaya çevrilen eserler Trabzon ve Tebriz üzerinden Bizans’a geçmiş ve buradan Avrupa ülkelerine yayılmıştır. Böylece Rönesans’la birlikte tüm Avrupa şehirlerinde kademeli olarak çeviri faaliyetleri sürdürülmüş ve Latinceye çevrilen birçok eser bilim insanlarına büyük katkıda bulunarak kendilerini geliştirmelerini sağlamıştır.

YORUMLAR

BENZER YAZILAR
KPSS
KAMU PERSONEL
SEÇME SINAVI

03 Mart 2018

KPSS
SIKÇA SORULAN SORULAR
KATEGORİLER