Çeviri faaliyetlerinin Rönesans üzerinde ne gibi etkileri vardır? Açıklayınız.

12.yüzyılda başlayan çeviri faaliyetleri İslam coğrafyasından başlayarak yavaş yavaş Batı’ya yayılmıştır. Bunun ilk nedeni Afrikalı Konstantin’in Tunus’tan getirdiği tıp alanındaki eserleri Latinceye çevirmesidir. Daha sonra 13. Yüzyıl başlarında Roma İmparatoru 2.Frederick’in İslam ilimlerinin yakından öğrenilmesi için İtalya’nın Salerno şehrinde bir üniversite kurdurması ve birçok eserin çevrilmesini sağlamasıdır. Böylece Avrupa da çeviri faaliyetleri bu üniversitenin açılışı ile önce Almanya ve Fransa’ya, 14. Yüzyıla girildiğinde ise tüm Avrupa’da yayılmaya başlamıştır.

 

Yapılan tüm bu çevirilerle kazanılan birikim her geçen gün daha da başarılı bir şekilde ilerleme kat edince 15. Yüzyılda başlayacak olan Rönesans hareketinin de zemininin hazırlanmasına kaynaklık etmiştir.

 

  1. ve 17. Yüzyıllarda yaşamış olan bilim insanları Kopernik, Newton ve Galilei kullandıkları bilimsel yöntemleri Latinceye çevrilen astronomi ve matematik esrelerinden istifade etmişlerdir. Ayrıca çevrilen kitap, buluş ve aletleri Avrupalı bilim adamları geliştirerek bilim ve tekniğin gelişimine katkıda bulunmuşlardır.

 

Çeviri hareketleri Rönesans’la birlikte daha da hızlanmış Antik Yunan felsefesinin tüm kaynaklarını Batı uygarlıkları tarafından öğrenilmesini sağlayarak Rönesans hareketini desteklemiştir.

Bu bağlamda çeviri faaliyetlerinin hızlıca Batı toplumunu etkisi altına alması Rönesans hareketinin halk tarafından kabul edilmesinin en büyük nedeni olmuştur. Çünkü Latinceye çevrilen eserle sayesinde bilimsel gelişme hızlanmış ve toplum bu yeniliklere çabuk adapte olmuştur.

YORUMLAR

BENZER YAZILAR
KPSS
KAMU PERSONEL
SEÇME SINAVI

03 Mart 2018

KPSS
SIKÇA SORULAN SORULAR
KATEGORİLER