Çevrenizde Hangi Bitki Ve Hayvan Türleri Yaşamaktadır?

Çevrenizde Hangi Bitki Ve Hayvan Türleri Yaşamaktadır? Bu Canlılar, Birbirleri Ve Cansız Çevreyle Nasıl Bir Etkileşim İçindedir?

Ülkemizde çok çeşitli bitki türleri ve hayvan türleri yer almaktadır.  Örneğin; Akdeniz bölgemizde bulunan ormanlar, Dalaman çayı vadisinin doğu kesiminden başlayarak İskenderun körfezinin doğu kesimine kadar ilerleyen Toros ve Amanus dağlarının üzerinde bulunur. Burada bulunan ormanlar genel olarak 700-800 metre yükseltiye kadar çıkan maki formasyonunun üstünden başlayarak 2100 metreye kadar olan yükseltide devam etmektedir.

Alt seviyelerinde ise kızılçam ve meşe çeşitleri bulunur. Ancak üst kesimlere doğru 1200- 2100 metre arası sedir, göknar ve ardıç gibi bitki türleri bulunmaktadır. Sedirler genellikle Lübnan, göknarlar ise Toros türlerine hakimdir. Akdeniz bölgesi içinde bulunan orman kesimleri ülkemizin genel orman kesiminin yaklaşık %20’sini kapsamaktadır. Kıyı boyunca uzanan ormanların %80’i koru iken %20’si baltalık ormandır.

Akdeniz ekosistem sistemi içinde bulunan kıyılarımızda 400’e yakında balık türü yaşamaktadır. Bunlar Karadeniz’de genel olarak hamsi, mersin, zargana, kalkan ve orkinos olurken, Marmara’da bulunanlar ise çinekop, uskumru, lüfer, palamut, sarı kanat ve levrek türleridir. Akdeniz türleri içinse kılıç, karagöz, kırlangıç, çupra, barbunya, mezgit, mercan, kalyos, tekir ve istavrit bilinir.

Aynı zamanda bölge yüksek kesimlere sahip olduğundan dağ keçisi, bozayı ve kızıl geyikler bu bölgeye özgü hayvan türleri arasındadır. Bu türlerin bölgede yaygın olmasının ana nedeni iklim ve coğrafi şartlarıdır. Bölge dağlık ve kurak bir iklime sahip olduğu için hayvan türlerinin bu bölgede görülmesini sağlamıştır. Diğer bölgelerde çok az rastlanmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir