Destanların edebiyatımız ve tarihimiz açısından nasıl bir önem taşıdığını düşünüyorsunuz?

Logo

Destanların edebiyatımız ve tarihimiz açısından nasıl bir önem taşıdığını düşünüyorsunuz?

 

Tüm dünyada olduğu gibi Türk Edebiyatının da ilk örnekleri destanlardır. Değişik konularda yaradılış hikayeleri yanında ulusların hayatında büyük etki yaratmış bir kahramanın ya da tarihi olayın ifade ve sembollerle zenginleştirilerek oluşturulmuş uzun manzum hikayelerdir. Bütün bir milletin ortak mücadelesi ve ortak değeri olan destanlar, anlam bütünlüğü içinde yorumlanıp, yaşatıldığı toplumun geçmişini ve geleceğini temsil ettiği için dünya edebiyatının en önemli eserleri olarak kabul edilir. Her zaman tarihi gerçekleri doğru bir şekilde nakletmeseler bile destanlar, tarihi olay ve karakterleri milletin ortak bilinçaltının, vicdanın, beklenti ve değerleri ile idealleştirilir, eski anılarla birleştirilerek tarihi gerçekmiş gibi anlatılır. Her milletin milli kimliği, ortak dünya görüşü, beklentileri ve bunların yanında yanlışları ve kusurları da destanlara yansır.

 

Türk destanlarında dile getirilen ortak kabul ve değerler; cihangirlik tutkusu, binicilik, kuvvet, savaşçılığın yanında verdiği sözde durma, aciz ve mağluplara karşı hoşgörülü olup yardımcı olma şeklinde sıralanabilir. Türk destanları; dünyanın, insanın, Türk halkının doğuşu, Türk devletlerinin kuruluşu, gelişmesi, çöküşü, zafer ve mağlubiyet gibi konularla birlikte pek çok efsaneyi içerisinde bulundurur.İlk örneklerinin manzum olduğu kabul edilen Türk destanlarında, Kırgız Türkleri arasında yaşayan Manas destanı haricinde tümüyle günümüze gelebilen herhangi bir örnek bulunamamaktadır. Diğer Türk destanları farklı dokümanlarda özet, epizot, anı, kısaltılmış seçme metin halinde karşımıza çıkar. Kısacası destanlar kültürlerini tekrardan üretir, toplumların kültür kodlarını taşır, kuşaktan kuşağa birbirini andıran milletin devamlılığını sağlar.

YORUMLAR

BENZER YAZILAR
KPSS
KAMU PERSONEL
SEÇME SINAVI

03 Mart 2018

KPSS
SIKÇA SORULAN SORULAR
KATEGORİLER