Dilin kültür aktarımında nasıl bir işlevi vardır?

Dilin kültür aktarımında nasıl bir işlevi vardır?

Kültür, milleti millet yapan ve nesilden nesile aktarılan değerlerdir. Dil, maddi ve manevi bütün değerlerin, hatıraların, duygu ve düşüncelerin aktarılmasını sağlayan ortak hazinedir. Kültürün en temek değeri olan dil, kültürün ilk unsurudur. Kültürün gelecek nesillere aktarılması eğitim ve öğretim yolu ile gerçekleştirilir. Kültür milleti oluşturan fertlerin her birinin ortak duygu ve düşüncede birleşmesidir. Bireylerin bu değerleri aktarımı ise ancak dille gerçekleşir. Dünü bugüne, bugünü yarına aktaran dil aynı anda kültür aktarımını da yapmaktadır. Bugün yaşananlarda kültüre katkı sağlayan bütün değerler dille yarına taşınacaktır. Milletin müziği, edebiyatı, ilmi, dünya görüşünün oluşturduğu kültür değerleri dil süzgecinden geçirilen kelimelerle, deyimlerle sembolleştirerek dil hazinesine geçirilmektedir.

 

Milleti diğer milletlerden ayıran iki unsur kültür ve dildir. Türk milletinin kültürü ile İngilizlerin kültürü aynı olmadığı gibi dilleri de birbirinden farklıdır. Benzer özellikler gösteren kültürler olsa dahi asla aynısı olmayacaktır. Dil, sosyal varlık olan milleti birleştiren değerdir. Bireyler arasındaki düşünce ve fikir birliği dil sayesinde mümkün olmaktadır. Dilin bir parçası olan yazı kültürün kayda alınmasını ve yüzyıllar sona gelecek yeni nesillere ışık tutmasını sağlamaktadır. Orhun Abideleri bunun en güzel örneğidir. Orhun Abideleri’nin dışında Atatürk’ün milletine hitap ederek yazdıkları veya söyledikleri de ancak dil ile aktarılmaktadır. Söylenen sözlerin, yazılan ifadelerin her birinin milleti birleştiren değerdeki kültürün bir parçası olduğu düşünülünce dilin kültür aktarımındaki işlevi daha güzel anlaşılacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir