Doğal Afetlerden Korunmak İçin Neler Yapmalıyız?

Doğal afetlerden korunmak için neler yapmalısınız?

 

Doğal afetler, dünyanın oluşumu ve bu süreçte meydana gelen yeryüzü şekilleri, katmanlar gibi sebepler ile yani doğal yollar ile meydana gelmektedirler. Doğal afetlerin oluşumu durumunda can ve mal kaybına sebebiyet veren durum söz konusudur. Doğal afetler oldukça kısa zaman dilimleri içerisinde gerçekleşmekte olan ve meydana gelmeleri sırasında herhangi bir şekilde insanlar tarafından durdurulması mümkün olmayan durumlardır. Afetler türlerine göre değişiklik göstermekte olup afet türlerine göre bilimin nezdinde yapılan çalışmalarca hangi afet türünün hangi bölgelerde daha sık gözlemlenebileceği hakkında bilgilendirme yapmak ile birlikte tahmini olarak hangi zaman zarfında ve kendisine ait ölçülebilir şiddeti ile hangi şiddette meydana gelebilecekleri hakkında bilgi sunabilmektedir.

 

Doğal afetler doğrudan ortaya çıkabildikleri gibi aynı zamanda sonuçları uzun yıllar sonrasında açığa çıkarak ve dolaylı şekillerde gözlemlenebilmektedir. Doğal afetler oluşum türlerine göre ayrılmaktadırlar. Deprem, heyelan, volkanik patlamalar gibi doğal afetler jeolojik doğal afetler grubunda yer almakta iken, sel, çığ, kuraklık, fırtına, orman yangını, hortum gibi afetler ise meteorolojik doğal afetlerdir. Bunun yanı sıra insan sebebi ile oluşan doğal afetler yangınlar, hava kirliliği, su kirliliği, çevre kirliliği ve ulaşım kazalarıdır. Engellenebilmeleri açısından öncelikle insanların ve toplumun bilinçlenmesi ve bu konuda bilgelerinde gerçekleşebilecek durumlar için daha duyarlı olmaları gerekmektedir. Öte yandan ağaçlandırmalar yapılmalı, bulunulan bölgelerin doğal dengesini sağlamakta olan bitki örtüsü korunmalıdır. Aynı zamanda toprak kaybının oluşmaması için taraça adı verilmekte olan merdiven sistemleri oluşturulmalıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir