Dünyada pek çok millet bulunmasına karşın hepsinin kendilerine ait doğal birer destanlarının olmamasının nedeni sizce ne olabilir?

Logo

Dünyada pek çok millet bulunmasına karşın hepsinin kendilerine ait doğal birer destanlarının olmamasının nedeni sizce ne olabilir?

 

Türk Edebiyatı, İlkçağ döneminde, Orta Asya ülkelerinde doğmuştur. Bu edebiyat, ilk etapta zengin bir destan edebiyatıdır. Milli kahramanlık, din, fazilet gibi konuları içeren hikayelerdir. Destanların karakterleri arasında; Tanrı, tanrıça, su köpüğünden yaratılmış bir Bozkurt çocuğu yada ağaç karnında doğmuş insanlar bulunan bu hikayeler, ilk etapta ilk insanların hayal alemini anlatan masallar gibi görünür.Fakat; olayın derinini görebilenler, bu hikayelerin yapılarında milletleri, faziletleri, fikir ve sanatları oluşturan büyük medeniyet mimarisinin ana taşlarını görürler ve insanlık tarihinin nasıl başlayıp nasıl gelişip devam ettiğini bir masal atmosferi içerisinde öğrenirler. Destanların içerisinde zengin mitolojik öğelere rastlanır. Aslı Farsçaya dayanan destanlar, her millette yoktur.Bazı milletler, destan edebiyatına ‘epopeeartjficielle’ ismi verilen, yapma destanlarla dahil olmuşlardır. Farklı Avrupa milletlerine mensup fikir ve sanat adamlarının da pek çoğu ilhamlarını eski Yunan, Şark ve Latin milletlerin destanlarından yada mitolojilerinden almışlardır. Çünkü bir milletin milli destanının olabilmesi için o milletin tarihinde bir takım şartların bulunması gerekir. Bu şartları sıralamak gerekirse;

 

  • Millet, halk hayalinin efsaneler yaratmaya uygun bulduğu, en eski ve ilkel çağlarda yaşamış olmalı.
  • O milletin tarihinde unutulmaz doğa olayları, göçler, büyük savaşlar, yeni coğrafyalarda vatan kurulması gibi halkın hayatını ve hafızasını kuşaklar boyunca meşgul edecek olaylar yaşanmış olmalı. Çünkü insanlar, insanlığın bu ilk dönemlerinde doğa ve toplum olaylarını ya derin bir korku ya da büyük bir hayranlıkla seyrederdi.
YORUMLAR

BENZER YAZILAR
KPSS
KAMU PERSONEL
SEÇME SINAVI

03 Mart 2018

KPSS
SIKÇA SORULAN SORULAR
KATEGORİLER