Dünya’nın Kendi Etrafındaki Dönüş Hızı Gurup Ve Tan Sürelerinin Değişimini Nasıl Etkilemektedir?

Logo

Dünya’nın Kendi Etrafındaki Dönüş Hızı Ekvator’dan Kutuplara Doğru Gidildikçe Yavaşlamaktadır. Buna Göre Dünya’nın Kendi Etrafındaki Dönüş Hızı Gurup Ve Tan Sürelerinin Değişimini Nasıl Etkilemektedir?
Coğrafya dersinin müfredatı kapsamında birçok Coğrafi konu okutulmaktadır. Okutulan bu konuların arasında tan ve gurup nedir, bunların nelerden etkilendikleri gibi konular da yer almaktadır. Birçok öğrencinin merak ettiği gurup ve tan süreleri tamamen Dünya’nın kendi etrafında yaptığı dönüşüyle alakalı bir durumdan kaynaklanmaktadır. Dünyanın kendi etrafındaki dönüş hızının gurup ve tan sürelerine etkisi bu yüzden önem arz etmektedir.

Dünyanın Kendi Etrafındaki Dönüş Hızının Gurup ve Tan Sürelerine Etkisi Nedir?

Dünyanı dönüş hızının gurup ve tan süreleri için nasıl bir etki yaptığını söylemeden önce dilerseniz gurup ve tanın ne demek olduğuna değinelim. Kelime anlamı açısından Tan; Güneş’in doğduğu anı temsil eder. Güneş’in doğuşu ile birlikte gündüz başlar. Gündüzün başlangıcı olarak da tanımlayabileceğimiz Tan, Dünyanın dönüş hızından etkilenir. Burada bahsedilen dönüş sadece Dünyanın kendi ekseni etrafında gerçekleştirdiği dönüş süresidir. Bir diğer kelimemiz olan Gurup ise; sizin de tahmin edeceğiniz üzere, Güneş’in battığı ana verilen isimdir. Gecenin başlangıcına da kısaca gurup adını verilebiliriz.

Gurup ve tanı Dünyanın kendi ekseni etrafındaki dönüş hızıyla bağdaştırırsak ilişkisinin olduğunu rahatlıkla görebiliriz. Dünyanın dönüş hızı her yerde aynı değildir. Ekvatorda en hızlı şekilde dönen Dünya Güney ve Kutup noktalarına gittiğinde yavaşlamaktadır. Güneş Ekvator bölgesinde daha çabuk doğar yani daha çabuk tan vakti gelir. Aynı şekilde Güneş, Ekvator bölgesinde daha çabuk batar yani daha çabuk gurup vakti gelmektedir. Dünyanın kendi etrafındaki dönüş hızının çok hızlı olduğu Ekvator’da ne gurup  yani; Güneş’in batış süresi, ne de tan yani; Güneş’in doğuş süresi yer almamaktadır. Böylece Dünyanın kendi etrafındaki dönüş hızının gurup ve tan sürelerine etkisi yadsınamaz gerçektir, görüşü Coğrafyacılar tarafından rahatlıkla savunulabilir.

YORUMLAR

BENZER YAZILAR
KPSS
KAMU PERSONEL
SEÇME SINAVI

03 Mart 2018

KPSS
SIKÇA SORULAN SORULAR
KATEGORİLER