Felsefe ve Filozof Kelimelerini Duyunca Aklınıza Neler Gelir?

Logo

Felsefe ve filozof, adeta bir tuval sanatçısı ve resmi gibi birbiri ile yakından bağlantılı fakat kimi zaman birbiri ile kavga eden arkadaşlar gibidirler. Felsefe, bir filozof için gerçekleştirmesi ya da mesai harcaması gereken bir alan değil, bir yaşamı ele alış biçimidir. Bundan dolayı da felsefe filozofla içkin bir bağlantı içerisindedir ve bir filozofun yaşamının her alanında saklıdır.

 

Felsefe nedir? Felsefe, soyut ve somut kavramlar, yaşamda karşımıza çıkan her durum ve olay, bağlam ve olasılıklar üzerine düşünme eylemidir. Bu düşünme eylemi salt soyut ilişkiler kurma ve zihin şemasında kavramları yerleştirme süreci olarak işlemez. Felsefe aynı zamanda pratikte yaşamın nasıl şekilleneceği hakkında bir teorik temel oluşturma konusunda oldukça başarılıdır. Felsefe ne zaman yaşamın pratiği ile ilgili bir bilgi vermeye başlarsa, o zaman felsefe bir aşkın felsefe haline gelir. Felsefe yaşam hakkında yol gösterici ya da direktif verici olmaktan çok yaşamı sorgulayan sorular ortaya koyarak bireye, yaşam kararlarını farkında ve farklı olarak alması konusunda yardımcı olur.

Filozof, felsefeyi icra eden ve yaşamın işleyişine karşı, kendi kendisine karşı ve felsefenin bizatihi kendisine karşı sürekli olarak ontolojik sorular üreten kişidir. Filozof, yaşamını bir sorular sorma ve sorulara verdiği cevaplar karşısında sistematik bir dünya görüşü oluşturma uğraşı içinde olan bireydir.

YORUMLAR

BENZER YAZILAR
KPSS
KAMU PERSONEL
SEÇME SINAVI

03 Mart 2018

KPSS
SIKÇA SORULAN SORULAR
KATEGORİLER