Geri Dönüşümün Ülke Ekonomisine Katkısı

Geri dönüşümün ülke ekonomisine katkısını kısaca açıklayınız.

 

Son yıllarda Dünya üzerinde bulunan nüfus sürekli olarak düzensiz bir şekilde artış göstermektedir. Bu artış ile birlikte başta ham madde ihtiyacı gibi birçok sorun ortaya çıkmıştır. Kullanımın sürekli olarak artış göstermesi ham madde miktarının yetersiz kalmasına sebep olmaktadır. Örnek olarak kâğıt tüketimine oranla ağaç miktarı yetersiz kalmaktadır. Bu noktada Dünya için en önemli olan ey geri dönüşümdür. Kullanılan ürünlerin üretim ağına tekrardan katılma olayına geri dönüşüm adı verilir. Evlerimizde kullandığımız kâğıt, cam, plastik vb. maddeleri geri dönüşüm kutularına atarak tekrar kullanılmasını sağlayabiliriz. Bu yöntemin ülke ekonomisine sağladığı faydaları şu şekilde sıralayabiliriz.

 

  • Ham madde ihtiyacı için dışarıya bağımlılık azalır.

Bazı sektörlerde ham madde ihtiyacını ülke içerisinde karşılayamayan ülkeler diğer ülkelerden ithalat yapmak zorunda kalmaktadır. Kâğıt üretimi için gerekli olan selüloz maddesi ağaçlardan karşılanmaktadır. Yeteri kadar ağaç rezervine sahip olmayan ülkeler selülozu dışarıdan almak zorundadır. Geri dönüşüm sayesinde bu ihtiyaç biraz da olsa azalır ve ülke ekonomisine büyük oranda katkı sağlanmış olur.

 

  • Fosil yakıtların kullanımı azalarak ülke ekonomisine katkı sağlanır.

Cam, kâğıt, plastik gibi maddelerin üretimi endüstriyel alanda yapılmaktadır. Bu üretim sırasında petrol başta olmak üzere birçok fosil yakıt kullanılır. Geri dönüşüm sayesinde üretime tekrardan kazandırılan ürünler fosil yakıtların kullanımını azaltarak başta ülke ekonomisi olmak üzere yenilenemez enerji kaynaklarının yeryüzünde kalmasını sağlar.

 

  • Su, hava ve toprak kirliliği önemli oranda azalacaktır.

Başta plastik ve pil olmak üzere birçok maddenin üretiminde kimyasal maddeler kullanılmaktadır. Bu maddelerin kullanımı sonrasında çevreye rastgele atılması sonucunda çevre kirliliği meydana gelir. Örnek olarak pil içerisinde bulunan ağır metaller nedeniyle toprak ile karıştığında birçok canlının hayatını tehlikeye atmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir