Göç Olaylarında Farklı Kavimler Neden Birlikte Hareket Etmiş Olabilir?

Göç Olaylarında Farklı Kavimler Neden Birlikte Hareket Etmiş Olabilir?

Kavimler Göçü olarak bildiğimiz göç hareketleri, Orta Asya milletlerin doğu, batı, kuzey ve güney yönlerinde, M.Ö. 3 ila 4. yüzyıl arasında yoğun olarak yaşanmıştır. Bu göçlerin sonucu Avrupa’nın istila edilmesi ile neticelenmiştir. Diğer bir değişle bu göç hareketleri Akdeniz bölgesine yabancı olan kavimlerin göç akımıdır.

 

Kavimlerin Birlikteliği

Kavimler Göçünün yaşandığı dönemde Orta Asya’dan gelmekte olan farklı kavimler çeşitli sebepler nedeniyle birlikte hareket etmek durumunda kalmışlardır. Göç hareketleri sırasında farklı kavimlerin ortak hareket tarzını benimsemiş olmalarının sebepleri şunlardır;

  • Orta Asya’da yaşan pek çok topluluk arasında kız alıp verme veya aşırı büyüyen bir aile ve obanın bölünmesi sebebiyle akrabalık ilişkileri yaygındır.
  • Büyük miktarlarda yaşanılan göç nedeniyle hayatlarını hayvan veya dokumacılık ticareti ile geçiren toplulukların ticari yani ekonomik kaygılar nedeniyle göç etmeye karar vermeleri.
  • Zaten verimli topraklar üzerinde yaşamayan ve çeşitli sıkıntılar içinde yaşamlarını devam ettirmekte olan bazı kavimlerin, savaş kabiliyetleri nedeniyle yağmacılık yaparak zenginleşme şanslarının olması
  • Bu dönemde yaşayan kavimlerin sayısı her ne kadar çok olsa da Kavimler Göçü gibi çok büyük bir hareketlik nedeniyle ortaya çıkabilecek insani ihtiyaçların karşılanması.
  • Her bir kavmin kendi içinde örneğin hayvancılık, dokumacılık veya sağlık gibi uzmanlıklarının bulunması ve ihtiyaçların sürekli giderilmesi gerekliliği.
  • Göç edilecek bölgeler hakkında detaylı bilgi sahibi olunmadığı için kalabalık bir kuvvete olan ihtiyaç
YORUMLAR

BENZER YAZILAR
KPSS
KAMU PERSONEL
SEÇME SINAVI

03 Mart 2018

KPSS
SIKÇA SORULAN SORULAR
KATEGORİLER