Hücre döngüsünde kontrol edilen üç temel faktör nelerdir?

Hücre döngüsünde kontrol edilen üç temel faktörü yazınız.

Hücre bölünmesi canlının büyüyüp gelişmesi, çeşitli sebeplerden dolayı canlılığını yitiren hücrelerin yerine getirilmesi ve üreme faaliyetleri için gereklidir. Bu sayede canlı gelişimini tamamlar, kendini yeniler ve sahip olduğu genetik bilgileri gelecek nesillere aktarır. Tek hücreli canlılar ikiye bölünerek yeni bireyler meydana getirirken çok hücreli canlılar ise yeni bireyi meydana getirecek olan üreme hücrelerini üretir.

 

Hücrenin büyüyüp bölünmeye başlamasından bir sonraki bölünmeye kadar geçen sürece hücre döngüsü denir. Hücrenin bölünebilmesi için gerekli büyüklükte olması gerekir. Bölünme sonucu oluşan hücre bir sonraki bölünmeye kadar olgun hale gelir. Bu evreye interfaz evresi denir. Yeterli olgunluğa ulaşan hücre çekirdek ve sitoplazma bölünmesi geçirecektir. Bu evreye ise mitotik evre denir. Hücre bölünmesi kontrollü bir şekilde gerçekleşir. Çeşitli etkilerle oluşan uyarılar hücre döngüsünü başlatır. Bölünme sırasında bölünmenin sorunsuz devam edip etmediği kontrol noktalarında tespit edilir. Eğer ters giden bir durum varsa bölünme gerçekleşmez. Eğer bu sistem devre dışı kalır ve kontrolsüz bölünme gerçekleşirse kanser oluşur. Hücre döngüsünde bulunan kontrol noktalarının interfaz G1 evresinde bulunur. Bu noktada hücrenin büyüklüğü ile birlikte yeterli genetik materyale ve besine sahip olup olmadığı kontrol edilir. İkinci kontrol noktası interfaz G2 evresinde bulunur. Burada DNA hasarları ve hücre büyüklüğü kontrol edilir. Son kontrol noktası ise mitotik evrede bulunur. Bu kontrol noktasında bölünmeden hemen önce bölünmeyi sağlayacak iğ iplikçiklerinin kromozomlara doğru bağlanıp bağlanmadığı kontrol edilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir