İslam dininin temel kaynakları nelerdir?

Logo

İslam dininin temel kaynakları nelerdir? Araştırınız.

 

İslam dininin varlığını oluşturduğu dört temel kaynak unsur bulunmaktadır. İlki ve en önemlisi olan Kuran-ı Kerimdir. Kuran-ı Kerim Allahu tealanın Hz. Muhammed (s.a.v)’e göndermiş olduğu İslam dininin kutsal kitabıdır. Kutsal kitabımızda Yaratıcımız bizden yapmamızı istediği bize yasakladığı hükümleri Peygamber efendimizin aracılığıyla bizlere iletmiştir. Kuran-ı Kerim bizler için bir hayat kaynağıdır. Müslümanın hayatının kırmızı çizgilerini belirleyen bir yapıya sahip yaşam kitabıdır. Kuran-ı Kerim’de namaz kılınması gerektiği, oruç tutulması gerektiği, insanlarla Peygamberle ilişkilerin nasıl olması gerektiğin vs. birçok şeyi anlatır. Aynı şekilde geçmiş kavimlerin başına gelen ibret alınması gerekilen olaylar ve kıssaları içinde barındırır.

 

İkinci temel kaynak Hz.Peygamber’imizin sözlerini ve davranışlarını barındıran Sünnet’tir. Sünnetin de kendi içinde çeşitleri vardır. Peygamberimizin söyledikleri gibi yaptıkları ve karşı çıkmadığı takrir ettiği sünnetleri Kuran’da açıklanmaya ihtiyaç olan ya da ayrıntılandırılması gereken şeyleri Peygamberimizin beşer hayatında bizlere iletmesidir. Örneğin namazların vakitlerini kaç rekat olduğunu bizler Sünneti Seniyye sayesinde biliyoruz. Peygamber efendimiz heva ve hevesinden konuşmadığı için aktardığı her şey Allah’ın gözetimindeydi.

 

Üçüncü temel kaynak İcma’dır. Hayat her an değişmekte ve hayatın içinde yeni olaylar ve olgular peydah olmaktadır. Kuran-ı Kerim’de ve Sünnet’te açıklanmayan bazı hususlarla ilgili bir karar verilemesi gerektiğinde fıkıh anlayışı yüksek olan müctehidler toplanıp bu ikisi ışığında karar birliğinde bulunurlar.

 

Dördüncü temel kaynak Kıyas’dır. Müctehid alimler Kuran’da ve Sünnet’te açık olarak geçmeyen bir hükmü bu ikisinde geçen bir hüküm arasındaki illetin ve sebebin aynı olmasından dolayı aynı şekilde kıyas etmektir. Sonuç olarak aynı hükmü uygulamak demektir.

YORUMLAR

BENZER YAZILAR
KPSS
KAMU PERSONEL
SEÇME SINAVI

03 Mart 2018

KPSS
SIKÇA SORULAN SORULAR
KATEGORİLER