İslam ekonomisinin ahlaki temelleri nelerdir?

İslam ekonomisinin ahlaki temelleri nelerdir? Kısaca açıklayınız.

İslam ekonomisi ticarete ve üretime önem veren bir yapıdadır. Sermayenin vermiş olduğu sorumluluğu, istihdamın desteklenmesini ön plana çıkartır. Üreticinin emeğini ve döktüğü alın terini asla göz ardı etmez. İslam ekonomisinin ana gayesi herkesin hakkına riayet edilen insanların haklarını gasp etmeyen satıcıyı da alıcıyı da mağdur etmeyen fıtri bir sistem oluşturmaktır. İslam ekonomisi sistemi tasavvurunun ana kaynağı Ku’ran ve sünnetin belirlediği ilkelerdir. Bunların ışığında bu sistemi oluşturan ahlaki temeller vardır. İslam ekonomisin en temeli mülkiyet dediğimiz yani malik olan yaratılan herşeyin sahibi yalnızca Allah’tır buyüzden de onun yarattıkları arasındaki ekonomik ilişkiler onun emrettiği gibi olur çünkü malik mülkünde tasarruf sahibidir. Yaratıcı yarattığının neye ihtiyacı olduğunu bilir. Bahsettiğim ahlaki ilkelerin en önemlilerinden biri de adalet anlayışı vardır.

 

Satıcı ve alıcı arasındaki adalet dengesi her zaman korunmaya çalışılır. Bazı ekonomik sistemlerdeki gibi sınıf ayrımı bulunmamaktadır.  İslam ekonomisinde adil gelir dağılımı yapılmaya çalışılır çünkü işler arasındaki ücretin uçurum farkı toplumu sınıfsal anlamda bölebilir. İslam ekonomisini bir pergele benzetmek gerekirse pergelin sabit ayağı Kur’an ve sünnete odaklıyken diğer hareket eden kısmı çağa endekslidir. Bu demek oluyor ki ilkelerin bazı bölümlerinde esneklik özelliği vardır. İslam ekonomisinde dayanışma ilkesi tavsiye edilir. Bunun en güzel örneklerinden biri de zekattır. Emek ve sermayecilik anlayışına önem verilir. İslam ekonomisi en yaşanılabilir insani ekonomik modeldir çünkü insanı ziyane sokabilecek faiz, kumar, emeksiz kazançlar yasaklanmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir