İslam medeniyetinin Avrupaya etkisi hangi yollarla olmuştur?

Logo

İslam medeniyetinin Avrupa’ya etkisi hangi yollarla olmuştur?

 

İslamiyet’ten önce dünya karanlık bir dönemden geçmekteydi. Hz. İsa’nın getirdiği dinin değiştirilmiş olmasından ve insanların sapkınlıklar içinde bulunmalarından dolayı bu döneme Cahiliye adı verilmiştir. Cahiliye döneminde Hz. İbrahim’in (as) getirdiği tek Allah’a inanan Hanif dinine inananların dışında bütün dünya büyük bir çöküntünün içindeydi. İslam medeniyeti insanlara hak ettiği değeri vererek onları yükseltmiştir. İslam’ın getirdiği yeni inanç ve öğretilerle birlikte insanlar müreffeh, huzurlu, temiz ve ahlaklı bir hayat yaşamaya başladılar. İslam medeniyeti, belli bir süre sadece Arabistan yarımadasında hüküm sürmüştür. Yapılan fetihler ve genişleyen İslam coğrafyası sayesinde diğer insanlar da İslam’ın ve medeniyetinin güzelliği ile tanıştılar. Avrupa’ya İslam’ın ulaşması fetihlerle sağlanmıştır. Fetihlerle birlikte Müslüman alimlerin yaptığı çalışmalarla tanışan Avrupalılar, yeniliklerle karşılaşmıştır.

 

Dünyanın farklı kıtalarında yaşanan olumsuzluklar, doğu dünyasındaki gelişmeler İslam dininin kurtuluş olarak görülmesini sağlamıştır. Avrupalılar, İslam topraklarını almak için Haçlı Seferleri düzenlediler. Yapılan Haçlı Seferlerinden Avrupalılar istedikleri neticeyi elde edemediler. Fakat seferler Avrupa’nı İslam medeniyeti ile tanışmasına neden olmuştur. Orta Çağda maddi güç şövalyelerde, manevi güç ise papalığa aitti. Krallar ise bu iki güç arasında kalmıştı. Haçlı Seferleri sayesinde İslam medeniyeti ile tanışan Avrupa, iki gücün dengesini sarstı ve hakimiyeti krallarına verdiler. Dört halifeden sonra gelen Emevi ve Abbasi halifeleri, fethedilen ülkelerde İslam’ın güzelliğini gösterebilmek için çeşitli çalışmalar yapmıştır. Yapılan bu çalışmalar da Avrupa’nın İslam medeniyetinden etkilenmesinde tesirli olmuştur. Avrupa eksik kalan yönlerini İslam medeniyeti ile tamamlamıştır.

YORUMLAR

BENZER YAZILAR
KPSS
KAMU PERSONEL
SEÇME SINAVI

03 Mart 2018

KPSS
SIKÇA SORULAN SORULAR
KATEGORİLER