Konar göçerlerin askeri alanda üstün olmalarını sağlayan özellikler nelerdir?

Logo

Konar göçer yaşayan toplumlar ağır coğrafi şartlarda yaşamak ve sürekli farklı iklimlerle karşılaşmak durumunda kalmışlardır. Farklı hayat şekillerine ayak uydurma ve göçtüğü coğrafi bölgelerde varlığını sürdürebilme açısından sert insan profilleri oluşmuştur. Bu sert insanlar savaşçı olmak zorundadırlar. Doğa ile vahşi hayvanlarla ve çeşitli iklimsel koşullarla olduğu gibi bölgede yaşayan eşkıyalar ve diğer devlet askerleri ile de sürekli mücadele etmişlerdir. Askeri alanda üstün olmaları bu sebeplerdendir. Askeri özellikleri fazlasıyla gelişmiş ve askerlik sistemlerinde uzmanlaşmışlardır.

 

Konar göçer toplumlar göç edeceği bölgeyi seçtiği andan itibaren tehlike başlar. Yol boyunca yol kesiciler ve yağmalama yapmak isteyenlerle karşılaşırlar. Bunlarla mücadelede başarılı olsalar dahi vardıkları yerlerde de rahat bırakılmazlar. Bu denli zorlu hayat şartları karşısında savaşçı özelliklerinin gelişmesi de normal olarak karşılanır. Ayrıca konar göçer toplumlarda askerlik bir kültürdür. Göçebe yaşayan bir çok toplumda her erkek çocuk asker olarak kabul edilmektedir. Türk toplumu yüzyıllarca konar göçer yaşamış ve bu duruma en iyi örnek gösterilebilecek toplumdur.

YORUMLAR

BENZER YAZILAR
KPSS
KAMU PERSONEL
SEÇME SINAVI

03 Mart 2018

KPSS
SIKÇA SORULAN SORULAR
KATEGORİLER