Madde Döngülerinin Yaşam İçin Önemi

Logo

Madde döngülerinin yaşam için önemini sorgulayarak arkadaşlarınızla tartışınız.

 

Tüm canlıların tabiatta canlılığını aksatmadan devam ettirebilmesi için önemli bir takım maddelerin üretilmesi gerekir. Doğada ekolojik olarak önemi bulunan bu maddelerin tüm canlılar tarafından alınıp verilir. Bu maddeler güneş enerjisi vasıtasıyla belirli yörüngeleri takip ederek dolaşımlarını tamamlar. Maddelerin ekosistemdeki dolaşımlarına madde döngüsü adı verilir.

 

Tüm maddeler döngü vasıtasıyla devamlı olarak canlılar tarafından tekrar kullanılır. Canlıların yaşayabilmesi için gerekli olan maddelerin başında oksijen, su, karbon, azot, fosfor ve kükürt gelir. Döngüdeki en önemli görevi saprofit ve kemosentetik bakteriler üstlenir. Çünkü bunlar doğada toprağa inen organik atıklarla cesetleri ayrıştırarak inorganik maddelere dönüştürmeyi sağlar. Daha sonra ise serbest kalan inorganik maddeler tekrardan fotosentez ve kemosentez yoluyla kullanılır ve inorganik maddeler yeniden organik maddeye dönüştürülür. Organik olan bu atıklara; odun, hayvan leşi, kaya parçası örnek olarak verilebilir. Doğada hiçbir zaman madde kaybı olası değildir.

 

Oksijen döngüsü: Oksijen farklı şekillere dönüşerek doğada devamlı bir döngü içerisindedir. Hava da gaz, suda ise çözünmüş olarak bulunan oksijen serbest bir şekilde azottan sonra en fazla bulunan elementtir. Basit yapılı bitkiler ve hayvanların, solunum yoluyla aldığı oksijen hidrojenle birleşerek suyu oluşturur.

 

Su döngüsü: Su, bir takım doğal kuvvetler ve hava hareketleriyle, atmosferle birlikte ye yüzündeki karalar ve sular arasında sistemli bir biçimde hareket eder.Bu duruma su döngüsü ya da hidrolojik dolaşım adı verilir.

 

Karbon döngüsü: Karbon, canlı yapısının en önemli elementleri arasındadır. Tüm organik bileşiklerin ana yapı öğesidir. Dolayısıyla da canlı organizmalar karbonlu bileşikleri kullanmak durumundadır.

YORUMLAR

BENZER YAZILAR
KPSS
KAMU PERSONEL
SEÇME SINAVI

03 Mart 2018

KPSS
SIKÇA SORULAN SORULAR
KATEGORİLER