Medeniyetlerin Askeri Teşkilatlanmaya İhtiyaç Duymalarının Sebepleri Neler Olabilir?

Medeniyetlerin Askerî Teşkilatlanmaya İhtiyaç Duymalarının Sebepleri Neler Olabilir?

İnsanoğlu yeryüzünde var olmaya başladığı andan itibaren ilk olarak hayatta kalabilmek amacıyla yiyecek ihtiyacını gidermiş, ardından ise barınacak bir yer gereksinimi duymuştur. Bu gereksinimi de karşıladıktan sonra da dışarıdan gelebilecek tehlike ve saldırılara karşı güvenlik ihtiyacı doğmuştur. Bu da kendisini koruya bilmek maksadıyla çeşitli silahların ortaya çıkmasını sağlamıştır.

Dünyanın farklı bölgelerinde kurulmuş ve binlerce yıl yaşamış olan medeniyetler de tıpkı ilk insanlarda olduğu gibi güvenlik ve asayişi temin etmek amacıyla çeşitli özellikler de askeri teşkilatlar kurmuşlardır. Bunlar kimi zaman o medeniyete mensup her bireyin ihtiyaç durumunda bu işi üstlenmesinden, profesyonel ordu teşkilatlarına kadar değişim göstermiştir.

 

Asayiş ve Emniyet Teşkilatlarının Gelişimi Arasındaki İlişki

Fakat insanların emniyet gereksinimlerin giderilmesinde dönüm noktası düzenli olarak bu işle meşgul olan güvenlik birimlerinin oluşturması oluşmuştur. Nitekim devletlerin kurulması bu düzenli emniyet birliklerini askeri bir düzene kavuşturmuştur. Zamanla kurulan bu askeri yapılarda kendi içlerinde çeşitlenerek istihbarat, kırsal kesimden sorumlu jandarma, daha çok şehirlerde görev yapan polis teşkilatlarının gelişimini sağlamıştır.

Bu nedenle askeri teşkilatların medeniyetlerce kurulmasının temel sebepleri şunlardır;

  • Devletin güvenliğinin sağlanması,
  • Medeniyetleri oluşturan halkların can, ırz ve mal emniyetinin temini,
  • Devletin sınırlarının korunması ve genişlemesi,
  • Adil bir düzen kurulmasının önemli koşullarından birin güvenlik ve asayişin sağlanması olması gelmektedir.
YORUMLAR

BENZER YAZILAR
KPSS
KAMU PERSONEL
SEÇME SINAVI

03 Mart 2018

KPSS
SIKÇA SORULAN SORULAR
KATEGORİLER