Neden Birçok Kurum Çalışmalarını Yürütürken Çeşitli Haritalar Hazırlama Gereği Duyar?

Küreselleşmenin etkisiyle ülkeler artık daha fazla birbirinden etkilenmeye başladı. Gelişmeye devam eden ülkeler arasında yer alan Türkiye bile, bugün gelişmiş ülkelerin araçlarını ülkesine getirmeyi başararak bu araçları geliştirip kendisini de ilerletmeyi planlıyor. Son zamanlarda daha hızlı bir şekilde ilerleme kaydeden alanlardan biri de haritacılıktır. Eskiden sadece Coğrafya derslerinde gördüğümüz haritacılık, günümüzde birçok kurum ya da kuruluşların tercih ettiği yöntemlerin başında geliyor. Özel şirketler, mimarlık ve mühendislik şirketlerinin yanı sıra; okullar, vakıflar ya da devletler de çalışmalarını yürütürken çoğunlukla harita kullanmayı tercih ediyorlar. Bu yüzden akıllara hep; kurum çalışmalarında haritaların yeri noktasında geliyor.

 

Kurum Çalışmalarında Haritaların Yeri ve Önemi Nedir?

Haritaları kısa kapsamda genel haritalar ve özel haritalar olarak ikiye ayırabiliriz. Genel haritalar; Türkiye’nin fiziki, beşeri, ekonomik özelliklerini ya da aynı şekilde diğer ülkelerin özelliklerini anlatmada kullanılan haritalardır. Ancak özel haritalara baktığımız zaman bu haritalar daha çok hastane, ev, okul, işyerleri ve şirketler gibi kurumlarda işlerine uygun olarak çizilen, kullanılan ya da sunulan haritalardır. Peki; kurum çalışmalarında haritaların yeri nedir?

  • Kullanılan kurum tarafından yürütülen işlerin daha sağlıklı şekilde gerçekleşmesine imkan sağladığı için tercih edilmektedir.
  • Harita kullanmayı tercih eden kurumların harita kullanım amaçları arasında işlerinin planlı bir şekilde ilerlemesi yer almaktadır.
  • İşyerinde çalışan personelin ve idari yönetimin arasındaki anlaşmazlıkları gidermek için haritalar açık, anlaşılır işler amaçlandığı için tercih edilmektedir.
YORUMLAR

BENZER YAZILAR
KPSS
KAMU PERSONEL
SEÇME SINAVI

03 Mart 2018

KPSS
SIKÇA SORULAN SORULAR
KATEGORİLER