Ölümden sonra yaşamın olup olmadığı sadece akla dayanarak açıklanabilir mi?

Ölümden sonra yaşamın olup olmadığı sadece akla dayanarak açıklanabilir mi? Tartışınız.

Ölümden sonra yaşamın olup olmadığına dair hem dinin hem de felsefenin farklı görüşleri vardır. Birçok filozof ruhun varlığı problemi hakkında görüşler bildirmiş ve bazıları ruhun varlığını getirdikleri delillerle kabul etmemiştir. Bunun yanında ruh ve bedenin ayrılmaz olduğunu savunan filozoflar da kendi görüşlerini bildirmiştir.

Birçok din ölümden sonra da hayatın devam edeceğini ve bu dünyanın bir yansımadan ibaret olduğunu ve gerçek yaşamın aslında ölümden sonra başlayacağını savunur. Bu görüşlerini savunurken de ellerinde bulunan kutsal kitapları referans alırlar.

 

En kesin ve tartışmasız olan İslam dini ölümden sonra yaşamın varlığına dair birçok deliller göstermektedir. Bu delilerin kaynağını da ayet ve hadisler ışığında sunar. Hatta İslam dinine göre ölümden sonraki hayata inanmak imanın şartlarından biri olarak kabul edilir.

İnanç önce kalple hissedilir ve akıl da bunu tasdik eder. Bu şekilde bakıldığın da evet ölümden sonraki hayat akla dayanarak açıklanır. Ancak bilimsel verilere baktığımızda aklın önder olduğu birçok bilimsel araştırmayla ölümden sonraki hayatı ispatlayan bir veriye henüz ulaşılamamıştır.

YORUMLAR

BENZER YAZILAR
KPSS
KAMU PERSONEL
SEÇME SINAVI

03 Mart 2018

KPSS
SIKÇA SORULAN SORULAR
KATEGORİLER