Orta Asya Türk Göçlerinin, Türk ve Dünya Tarihine Olan Etkileri Neler Olabilir?

Orta Asya Türk Göçlerinin, Türk ve Dünya Tarihine Olan Etkileri Neler Olabilir?

Türklerin asıl bilinen ve kabul edilen ana yurdu Orta Asya bölgesinde bulunan coğrafyadır. Bu coğrafyada yüzlerce sene boyunca yaşamlarını devam ettirmişler ve hala çeşitli isimlere sahip devletler altında hayatlarını, gelenek, adet ve kültürlerini sürdürmektedirler.  Orta Asya’da yüzlerce yıl kurdukları devlet ile hâkimiyetlerini devam ettirmiş olan Türkler, bu zaman zarfı dâhilinde hem Çinliler hem de Moğollar ile çok uzun yıllar boyunca devam eden mücadelelere girişmişlerdir.

Fakat vakit ilerledikçe ve girişilen bu mücadeleler sonucunda ortaya çıkan siyasi, ekonomik ve askeri baskılar ve bunların şiddeti giderek arttıkça Çinlilerin saldırılarından ve Moğolların istila tehditlerinden kurtulmak istemişlerdir. Bu amaçla Türk toplulukları doğu, batı, kuzey ve doğu yönlerine doğru göç etmeye başlamışlardır.

 

Türkler ve Dünyanın Değişimi: Kavimler Göçü

Türkler yüz yılların boyunca göçebe bir yaşam tarzı sürmüşlerdir. Ayıca geçimlerini de genel olarak hayvancılık yaparak temin etmişlerdir. Bu sebeple Çin ve Moğol baskısının yanı sıra iklim koşullarının giderek sertleşmesi ve yaşam mücadelesinin zorlaşması da Türklerin göç etmelerinde etkili olmuştur.

Yaşanan göçler sırasında ortaya çıkan hareketlilik yüzlerce yıl devam ederek farklı toplumların sürekli olarak birbirlerini yerlerinden etmesine sebep olmuş ve Kavimler Göçü olarak bilinen büyük toplumsal yer değiştirme hareketlilikleri tetiklemiştir. Kavimler göçü, yaşandığı dönemde hem devletlerarasında hem de toplumlar arasında etkileşimlere neden olmuş ve dünya tarihinin gidişatını değiştirmiştir.

YORUMLAR

BENZER YAZILAR
KPSS
KAMU PERSONEL
SEÇME SINAVI

03 Mart 2018

KPSS
SIKÇA SORULAN SORULAR
KATEGORİLER