Orta Çağda Avrupa Ordularının Genel Özellikleri Nelerdir?

Orta Çağda Avrupa Ordularının Genel Özellikleri Nelerdir?

Ortaçağda Avrupa ordularının özelliklerine değinmeden önce Ortaçağ Avrupa’sının özelliklerinden bahsetmek yerinde olacaktır. Ortaçağ Avrupa’sının genel özellikleri şunlardır;

 • Ortaçağ’ın siyasi düzeni Avrupa’nın genelinde feodalite olarak adlandırılan bir sisteme göre yapılandırılmıştı.
 • Ortaçağ’da halk, toplumu oluşturan zümre ayrılmıştı ve aralarında eşitlik yoktu. Halk köylüler, rahipler, soylular ve burjuvalar gibi çeşitli sınıflara ayrılmıştı.
 • Halkın toprak edinmeye ve sahip olmaya hakkı yoktu. Genel olarak topraklara Senyör adı verilen kişiler sahipti ve bu topraklarda sınırsız yetki ve hakları vardı. Bu senyörlerin kendilerine ait malikâneleri, ekonomik ve siyasi hakları, kendi emirlerinde besledikleri silahlı kuvvetleri ve sahip oldukları bölgelerde kendi belirledikleri kuralları vardı.
 • Ortaçağda yaşanılan Feodal düzen sebebiyle Avrupa’da dini, kültürel ve siyasî bölünmüşlük hâkimdi.
 • Ortaçağ Avrupa’sında en büyük otorite Vatikan ve ona bağlı bulunan kiliselerdi.
 • Ortaçağ Avrupa’sında Vatikan kaynaklı dogmatik bir dinsel düşünce sistemi hâkim olduğu için fikir ve sanat faaliyet yok denilecek kadar azdı. Bu dönemde bilimsel bilgi ve deneysel önemsiz olarak görülmüştü.

 

Ortaçağ Avrupa Ordularının Özellikleri

Avrupa, Ortaçağ’da Vatikan’ın dini otoritesi ekseninde hareket eden siyasi oluşumlar nedeniyle eğitim ve sosyal yapılarda bağnazlığın hüküm sürdüğü bir coğrafya haline gelmiştir. Ortaçağda tıpkı Avrupa’nın genelinin belli özellikleri paylaşması gibi orduları da belli başlı özellikleri paylaşmıştır. Bu özellikler şunlardır;

 • Ortaçağ Avrupa’sında orduyu oluşturan birlikler atlı ve yaya olmak üzere ikiye ayrılmaktaydı.
 • Orduyu oluşturan bu birlikler de silahlı ve silahsız olarak ayrılmaktaydı.
 • Ordular genel olarak haçlı seferlerinde olduğu kutsal olduğu düşünülen bir anlayış ile oluşturulmaktaydı.
 • Ordular ya kale içlerinde ya da belli bölgelerde çadırlarda barınmaktaydı.
 • Dini esaslar ve gelenekler yönetim biçimlerinde ön planda yer almaktaydı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir