Osmanlı Devleti Bünyesinde Yaşayan Gayrimüslimlerin Mezhep Seçme Özgürlüğü

 Osmanlı devleti bünyesinde yaşayan gayrimüslimlerin mezhep seçme özgürlüğü hakkında araştırma yaparak elde ettiğiniz bilgileri sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.

 

Osmanlı Devleti kendi bünyesinde yaşayan tüm gayrimüslim vatandaşlara mezhep seçme özgürlüğü tanımıştır. Aynı zamanda bu kişilerin dini haklarını kanunla garanti altına almıştır. Osmanlı Devleti gayrimüslimlere bu hakları verirken Avrupa ülkelerinde mezhep savaşları yaşanmaktaydı. Buna rağmen Osmanlı Devleti kendi bünyesinde yaşayan vatandaşlara gerekli kolaylığı sağlamıştır. Gayrimüslimlere tanınan bu kolaylık ” Gayrimüslim vatandaşlar inanç özgürlüğü ve istediği dine geçme hakkı tanınır ve kendi ayinlerini serbestçe yapmalarına müsaade edilir.” şeklinde açıklanmaktadır. Osmanlı Devleti bu konuda;

 

  • Osmanlı Devleti kendi bünyesine yaşayan çeşitli din gruplarına mensup insanların bir arada barış içinde yaşaması için gerekli tedbirleri almıştır.
  • Fatih Sultan Mehmet döneminde devletin bu yaklaşımı kanun metinlerine yansımıştır. (Kanuni Esasi)
  • Osmanlı Devleti bu hakları garanti altına alırken bu haklara gelen saldırıları da önlemeye çalışmıştır.
  • Tanzimat Fermanı ile gayrimüslimlerin bu hakları daha fazla gündeme gelmiş ve üzerinde çalışma yapılmıştır.
  • Farklı dine mensup kişilerin ibadethanelerine kimse dokunmamıştır. Huzur içinde kendi dinlerini yaşamalarına ve ibadet etmelerine izin verilmiştir.
  • Gayrimüslimlere bu hak toplumsal kuralları bozmadığı sürece tanınmıştır.
  • Osmanlı Devleti’nin bu yaklaşımı sayesinde farklı millet ve dine mensup insanlar uzun yıllar bir arada huzur içinde yaşamıştır.
  • Bu yaklaşım aslında bir bayrak altında onca milletin bir arada yaşamasına olanak sağlamıştır.
YORUMLAR

BENZER YAZILAR
KPSS
KAMU PERSONEL
SEÇME SINAVI

03 Mart 2018

KPSS
SIKÇA SORULAN SORULAR
KATEGORİLER