Rusya’nın ulaşmak istediği hangi hedefler, Osmanlı Devleti ile uzun yıllar mücadele etmesine neden olmuştur?

Rusya’nın ulaşmak istediği hangi hedefler, Osmanlı Devleti ile uzun yıllar mücadele etmesine neden olmuştur?

 

Rusya, Osmanlı devletinin egemen olduğu toprakların varlığı üzerinde siyasetler geliştirmiş ve tarih boyunca birçok mücadelede bulunmuştur. Kendi çıkarları doğrultusunda belirlediği hedeflerin varlığı Osmanlının toprak bütünlüğüne zarar vermek üzerine kuruluydu. Osmanlı toprak bütünlüğünü sağlama amacıyla karşı hamleler geliştirmiş ve karşı siyaset uygulamıştır. Rusya’nın öncelikli amacı sıcak denizlere inerek ticari ve diğer etkilerinden faydalanma şartıyla sıcak denizlere inmek, oralarda hâkimiyet sağlamaktı. Bu denizler Osmanlı hâkimiyetindeydi.

 

Yine Osmanlı egemenliği içerisinde yer alan balkanlar da Osmanlı’ya karşı Panslavizm siyaseti geliştirilmiştir. Bu siyaset ile uygulanmak istenen balkanlar da yer alan tüm Slav toplulukları tek bayrak altında toplamak koşulu ile Osmanlının parçalanmasını sağlamaktı. Nedenlerden bir diğeri ise orta Asya’da var olan Osmanlı topraklarının alınması ve buralarda ki geniş coğrafyaya hâkim olma isteğiydi. Tüm bu nedenlere bakıldığında karşı bir siyaset geliştirmek isteyen Osmanlının, Ruslara karşı uzun yıllar mücadele etmesine neden olmuştur.

YORUMLAR

BENZER YAZILAR
KPSS
KAMU PERSONEL
SEÇME SINAVI

03 Mart 2018

KPSS
SIKÇA SORULAN SORULAR
KATEGORİLER