Sıcaklığın temel iklim elemanı olmasının nedeni nedir?

Sıcaklığın temel iklim elemanı olmasının nedeni nedir?

İklim denilince ilk olarak akla sıcaklık geliyor. Sıcaklığın iklimde belirleyici olmasının temel nedeni, insanların ve diğer canlılarının yaşam koşullarını doğrudan etkileyebilecek bir etken olmasından kaynaklanmasıdır. Sıcaklık enleme bağlı olarak değişkenlik göstermekte olup, farklı tip canlıların ortaya çıkmasında da önemli bir faktör olarak kabul edilebilecektir. Soğuk oalrak nitelendirilen iklim tiplerinde yaşanabilirlik oranı ciddi miktarda azaldığından dolayı temel iklim elemanları arasında da yer almasına sebep olan temel unsur olarak kabul görebilmektedir. Bundan dolayı da her canlının daha çok sıcak iklim kuşaklarında yaşamını sürdürmeye yönelik bir çaba içerisinde olduğu da görülebilmektedir.

 

Sıcaklığa bağlı olarak hayat şekillenmektedir. Buna bağlı olarak da bitki türleri ve hayvan sınıflarında da ciddi derecede bir farklılık görülebilecektir. Sıcak iklimlerde ve soğuk iklimlerde farklı biyomları görebilmek mümkün olabilecektir. Mikroorganizmalardan tutun karmaşık türlerde olan canlılara kadar birçok farklı canlı türünü de içerisinde barındırabilecektir. Böylelikle iklime dayalı olarak ortaya çıkan yaşam şartlarında belirleyici olan faktör her zaman sıcaklık olarak görüleceğinden dolayı da en önemli kriter olarak da değerlendirilecektir. Bundan dolayı da iklim şartları kapsamında ne kadar belirleyici olduğunu da göstererek son derecede de önemli bir noktada da yer almaktadır. Sıcaklığın sabit olduğu ve yüksek konumda seyrettiği noktalarda da canlılık özelliği artış gösterirken; sıcaklığın düşmesi halinde de bu özelliğin giderek azalmaya dayalı bir sonucun da oortaya çıktığı görülebilmektedir. Bundan kaynaklı olarak da yaşam için sıcaklığın ne kadar önemli olduğu da görülebilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir