Siyasetin toplumsal hayata etkileri nelerdir?

Siyaset, toplum hayatının nasıl organize edileceğini belirleyen en temel etkenlerden bir tanesidir. Siyaset esasen sadece bir mecliste sürdürülmesi gereken ve daha sonra tamamen unutulması gereken bir eylem olarak kabul edilemez. Siyaset, toplum içerisinde iki insanın birbiri ile konuştuğu, konuşmadan iletişim kurduğu, karşılaştığı, ya da dolaylı olarak birbirinden etkilendiği her ortamda vardır.  Siyaset insanlar arasındaki ilişkilerin temel biçimini belirler. Örneğin bir ülkede siyasetçilerin birbiri ile iletişimlerinden ya da problemleri çözüş biçimlerinden o ülkedeki insanların da birbiri ile iletişimlerini nasıl gerçekleştirdiğini anlayabilirsiniz. Çünkü siyasetçiler toplumun farklı noktalarındaki farklı görüşleri temsil ederler. Bundan dolayı da her bir siyasetçi farklı bir görüş topluluğunun kendisini sahiplenmesi ve kendisinden örnek alması durumu ile karşı karşıyadır. Siyasetçilerin birbiri ile olan ilişkileri ve birbirlerinin görüşlerine karşı çıkma tarzları, aynı zamanda bu siyasetçilerin temsil ettikleri kişilerin birbirlerinin görüşlerine karşı çıkma tarzlarını belirleyecektir. Siyasetin toplum hayatında aynı zamanda özgürlükler noktasında da ciddi etkisi vardır. Örneğin daha liberal olarak yönetilen bir toplumda bireyleşme konusunda tolerans oranı yüksektir. Gelenekselleşmiş kültürlerde ise bu oranın daha düşük ve kişisel ilişkilerin daha toplumsal düzeyde değerlendiriliyor olma olasılığı yüksektir. Kısacası bir mecliste alınan kararlar mecliste kalan ve bir tüzük oluşturan cansız kararlar değil, tersine son derece canlı ve yaşayan, insanları yakından etkileyen kararlardır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir