0
0 Yorum

Aşağıdakilerden hangisi ahirete iman etmenin insana sağladığı özelliklerden biri değildir?

A) İnsanın tedirginliklerini ve korkularını giderir.
B) İnsanın hayatına çekidüzen verir.
C) Bu inanca sahip olan insan hiçbir şeyin boşa gitmeyeceğini bilir.
D) İnsan adaletin sağlanamayacağını gördüğü için umutsuzluğa kapılır.

Cevaplanan soru
Bir Yorum Ekle