0
0 Yorum

Melekler için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) İman edip güzel işler yapan müminlere dua ederler.
B) Meleklerin bizimle ilgisi yoktur.
C) Melekler insanlara karışık şeyler ilham ederler.
D) Meleklerin hepsi vahiy getirmekle görevlidir.

Cevaplanan soru
Bir Yorum Ekle