0

Allah’a (c.c.) ibadet amacıyla inşa edilen ilk mabet hngisidir?

Cevaplanan soru
Bir Yorum Ekle