0
0 Yorum

Toplumların mimarilerini, edebiyatlarını, musikilerini, örf-adetlerini etkileyen inanç ve ibadet sistemi.

Durumu yayınlanmak üzere'ye değiştirildi
Bir Yorum Ekle