Sümerler’in yazıyı icat etmesi insanlık tarihinde ne gibi değişikliklere neden olmuştur?

Sümerler çivi yazısı geliştirmişler ve kendilerine özgü bir de alfabe geliştirmişlerdir. Yazıyı ilk kullanan Sümerler insanlık tarihinde kalıcı bir etki bırakmışlardır. İnsanlık tarihinde yazının kullanılmaya başlaması ile yeni medeniyetler ve uygarlıkların gelişimi görülmüştür. Yazının icadı ile birlikte edebiyat ürünlerinde ve sanatsal çalışmalarda da gelişmeler yaşanmıştır. İnsanlık tarihi bu edebi çalışmalar ile de gelişme göstermiştir.  Yazı ile birlikte toplumlar arası ticaret ilişkileri de geliştirilmiştir. Yazılı anlaşmalar ile ticaretlerin hacmi de arttırılmış ve daha büyük bir ticaret ağı kurulmuştur. Devletler arası hukuk ve evrensel haklar da yazı ile güvence altına alınmıştır. Böylelikle insanlık ve sendika haklarının uluslararası geçerlilik kazanması sağlanmış ve bu olaylar tarihte önemli bir dönüm noktası olmuşlardır. Sümerler’in yazıyı icat etmesi insanlık tarihini derinden etkilemeyi başaran en büyük icatlar arasında yerini almıştır.

“Sümerler’in yazıyı icat etmesi insanlık tarihinde ne gibi değişikliklere neden olmuştur?” için bir yanıt

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir