Türkiye topraklarında su erozyonu görülen alanların rüzgar erozyonu görülen alanlardan daha fazla olmasının nedenleri nelerdir?

Türkiye topraklarında su erozyonu görülen alanların rüzgâr erozyonu görülen alanlardan daha fazla olmasının nedenleri nelerdir? Açıklayınız.

 

Türkiye oluşumu ve jeopolitik konumu sebebi ile doğal afetler ile oldukça sık karşılaşan bir ülkedir. Yeryüzü şekilleri ve çeşitli iklim koşullarına sahip olmasından kaynaklı olarak sık bir afet ile karşılaşması oldukça muhtemeldir.  Erozyon, atmosfer sebebi ile su ve rüzgar etkisi ile yer kabuğunun aşınmasından kaynaklı meydana gelmekte olan bir afettir. Önlem alınmadığı takdirde ciddi can ve mal kayıplarına sebebiyet vermektedir. Türkiye’de en sık görülen erozyon türü su erozyonudur. Bunun sebebi ise üç tarafının denizler ile çevrili olmasının yanı sıra mevsimsel özelliklerinden kaynaklı olarak aldığı yağışlardır.

 

Yağışlar ardından su kaynaklarının dolması ve fazla olan suyun toprağa karışması ile birlikte toprak içerisinde toprak bütünlüğünü sağlayacak yeterli miktarda kök bulunmaması sebebi ile erozyon meydana gelmektedir. Erozyon oluşumunun olumsuz etkileri arasında en önemlisi ise tarım arazilerinin yok olmasına sebebiyet vermesidir. Bu sebeple verimli toprakların kaybına uğranmış olmaktadır. Su erozyonunu yavaşlatıcı önlemler alınmak istendiği takdirde yağmur damlalarının toprak üzerine darbelerini azalması için uzun süre kalabilen bir biti örtüsü oluşumu sağlanması gerekmektedir. Toprağın parçalanmasına sebep olacak alet ve makinelerin kullanımının azaltılması gerekmektedir ve yüzey akış hızının azaltılması su erozyonunu yavaşlatmak için alınacak önlemler arasındadır. Öte yandan meyilli araziler için taraça işlemi uygulanmalıdır.

YORUMLAR

BENZER YAZILAR
KPSS
KAMU PERSONEL
SEÇME SINAVI

03 Mart 2018

KPSS
SIKÇA SORULAN SORULAR
KATEGORİLER