Türkler İçin Ordu-Millet Tabirinin Kullanılmasının Sebepleri Nelerdir?

Türkler İçin “Ordu-Millet” Tabirinin Kullanılmasının Sebepleri Nelerdir?

Türklerin ruhlarındaki savaşçılık hiçbir zaman değişmemiştir. Bu vasıfları onlara ordu millet kavramını tarih boyunca kazandırmıştır. Türklerin hakanının bulunduğu yere ordu adı verilmişti. Türk hakanlarının da günümüzdeki başkomutan ile eş değer düşünüldüğünde Türk devletlerinin de her zaman askeri karakterde olduğu sonucuna varılabilir. Ordu kelimesi zaman içerisinde anlamını değiştirmiş ve askeri bir karakterde ilerlemiştir. Teşkilatların büyümesi ve sistemsel bir hal alması ordu kelimesinin anlamının değişmesinde etkisi vardır.

Eski Türkler’de Ordu Teşkilatlanması

Türklerin devamlı silâh başında bulunan çekirdek ordusu, Hun çağından itibaren Türk ülkesinin sınırlarını koruyordu. Bunu başka bir şekilde ifade etmemiz gerekirse Türk ordusunun sadece savaşta toplanan geçici ordu olmadığından bahsedilebilir. Türk ordusu devamlı ve kökü birlikleri ile askeri güç olmuştur. Hun çağına kadar dayanan geçmişini ele alırsak ilk olarak Mete’nin M.Ö. 209 yılında 10.000 kişi ile kurmuş olduğu düzenli ordu ile Hun tahtına çıkmasından bahsedebiliriz. Onlu sisteme göre teşkilatlandırılan ordu Türklerin tarih boyunca örnek aldığı teşkilat yapısına sahipti. Bu vasıtayla Türkler zaman içerisinde oldukça farklı coğrafyalara yönelmişlerdir.

Ordu-Millet Anadolu’da

Büyük çoğunluğu Oğuz/Türkmen kütlesinden olan Türk grupları, 1071 Malazgirt Savaşı’nı kazandıktan sonra yönlerini Anadolu coğrafyasına çevirdiler. Kısa bir sürede Anadolu’da teşkilatlandılar ve devlet kurdular. Selçuklu Devleti yıkılınca çok sayıda Türk Beyliği ortaya çıktı. İşte bunlardan biri de Osmanlı Beyliği idi. Zaman içerisinde tarihte büyük roller oynayacak ve kalıcı izler bırakacak olan Oğuzların Kayı Boyuna mensup Osmanlı Beyliği’nin yıldızı parlamış ve 600 yıl gibi uzun bir süre orduları ile dünyaya hükmetmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir