Türküler bizim özümüzdür diyen biri sizce ne demek istiyor olabilir?

Logo

“Türküler bizim özümüzdür.” diyen biri sizce ne demek istiyor olabilir?

 

Türkü; ezgilerle söylenen sevinç, üzüntü, hasret, özlem, aşk, ayrılık, tabiat, kavuşma, vatan sevgisi gibi çeşitli duyguları yansıtan; hece vezniyle üretilen eserlere denir. Söyleyeni belli olan türküler olsa da genellikle türküler anonimdir. Genelde kopuz, saz gibi yöresel çalgılar eşliğinde söylenip, halkın diline dolanarak nesiller boyu aktarılarak geldiği bilinmektedir. Konu bakımından sınırlama yoktur. Türkülerin kendisine has ezgisi vardır. Türkü, halk edebiyatının en zengin alanı olarak geçer.

 

Kültürlerin kendilerine özgü değerleri vardır. Bunlardan birisi de tarihler boyunca kuşaktan kuşağa aktarılarak bize miras kalmış türkülerimizdir. Türkülerin kuşaktan kuşağa aktarılması sayesinde nesiller arasında kültürel, tarihi bağ da kurulmuş olduğunu da unutmamak gerekir. Türküler, bizim milli kültürümüzden, değerlerimizden, gelenek ve göreneklerimizden izler taşır. Hatta ülkemizde hemen hemen her yöreye ve her şehre ait türkülerimiz bulunmaktadır. Türkülerimiz insana ait tüm duyguları içerir.  Türküler yazıldığı dönemde yaşanan önemli olayları da ele alabilmektedir. Anadolu insanı bütün acılarını ve sevinçlerini türkülerle dile getirmiştir. Türküler duyguları en güzel, en samimi ve en yalın şekilde ifade eder. O yüzden türküler bizim için çok kıymetlidir. Bizlerde türkülerimizin değerini bilip, türkülerimize sahip çıkmalıyız.

 

Türküler Anadolu insanının yaşadığı yaşanmışlıkları yansıttığı için ve birçok duygularımızı türkülerimiz ile anlatıp, aktardığımız için ayrıca türkülerimiz tarihimizden, milli değer ve kültürümüzden de izler taşıdığı için türkülerin bizim özümüz olduğu söylenmiş olabilir.

YORUMLAR

BENZER YAZILAR
KPSS
KAMU PERSONEL
SEÇME SINAVI

03 Mart 2018

KPSS
SIKÇA SORULAN SORULAR
KATEGORİLER