Ülkemizi çevreleyen denizler hangileridir?

Ülkemizi çevreleyen denizler hangileridir?

Türkiye coğrafi konumundan dolayı bir yarım ada şeklindedir. Üç tarafı denizler ile çevrilmiş ve bir iç deniz barındırmaktadır. Bunun yanı sıra yer altı suları, doğal kaynak suları, göller, akarsular ve sıcak-soğuk su kaynaklarına sahiptir. Türkiye’ yi çevreleyen denizler: Ege Denizi, Marmara, Akdeniz ve Karadeniz’ dir. Ülkemizin etrafının denizler ile çevrili olması Dünya’ da önemli bir konuma sahip olmasını sağlamıştır. Genel olarak bu durumun Türkiye’ ye sağladığı avantajlardan bahsedelim.

 

Türkiye’nin Edindiği Avantajlar

  • Türkiye’nin 4/3’ ünün denizlerle çevrili olmasının sağladığı avantajlar arasında balıkçılık ve turizm çok önemli bir yere sahiptir. Güneyde ve batıda yer alan sahilleri ile Dünya’ dan çok sayıda turist çekmeyi sağlar.
  • Ülkemizde bulunan denizler sayesinde Asya ve Avrupa kıtaları arasında ki ulaşım ve ticaret gelişme göstermiştir. Boğazlar sayesinde denizlerin birbirine bağlanması köprü görevi görmekte diğer ülkelerin ticaret açısından gelişmelerini sağlamaktadır. Denizlerin boğazlar ile bağlanması, ticaretin ve ulaşımın gelişmesi ülkemize de yarar sağlamaktadır. Karadeniz’ den sıcak denizlere ulaşmak isteyen gemiciler Çanakkale ve İstanbul Boğazı’nı kullanarak ilerlemek durumundadırlar. Bu boğazların kullanılması zorunludur. Belli bir ücret karşılığında geçiş izni sağlanan gemiler sayesinde de ülkemiz ekonomik açıdan fayda sağlamaktadır. Aynı zamanda ülkemizin gelişmesi açısından çok yararları bulunmaktadır. Ülkemizin bulunduğu jeopolitik konum sahip olduğumuz boğazlarımızdan dolayı ülkemize çok şey kazandırmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir