Yapacağınız araştırmada kullanacağınız bilgi kaynakları nelerdir?

Yapacağınız araştırmada kullanacağınız bilgi kaynakları nelerdir?

 

Araştırma yaparken ulaştığımız kaynağın geçerli, doğru bilgi içermesi önemlidir. Genellikle araştırmalarda kitaplardan ve ansiklopedi, süreli yayın gibi basılı kaynaklardan faydalanır. Son yıllarda ise en çok kullanılan bilgi kaynakları dijital bilgi kaynaklarıdır. Kullandığımız bilgi kaynaklarını öncelikle ikiye ayırabiliriz:

 

  • Birincil Kaynaklar: İstatistikler, raporlar, saha araştırmaları, tarihi eserler, olayı yaşamış kişiler vb. olabilir.
  • İkincil Kaynaklar: Birincil kaynaklardan elde edilen bilgilerin derlenmesi sonucunda elde edilen kaynaklardır.

 

Bilgi kaynaklarımızı kaydedildiği ortama göre de sınıflandırabiliriz:

  • Basılı Bilgi kaynakları: Ansiklopedi, atlas, gazete, dergi, kitap, sözlük, broşür, katalog, fotoğraf, evrak ve belgeler, bibliyografya, günlük, el yazmaları ve notlar olabilir.
  • Görsel Bilgi Kaynakları: Televizyon, sinema, video, CD, DVD, mikrofilm gibi görsel kaydedicilere kaydedilmiş veya görsel yayınlar olabilir.
  • İşitsel Bilgi Kaynakları: Radyo, kaset, CD, sesli kitap, ses bandı gibi ses kaydediciler.
  • Dijital Bilgi Kaynakları: İnternet kullanımı ile erişebileceğimiz bilgi kaynakları. E- kitap, e- dergi, e-gazete, e-dersler, e-veritabanları gibi web siteleri aracılığı ile ulaşılabilen kaynaklar.
  • Çoklu Ortam Bilgi Kaynakları: Metin, ses, video, grafik, animasyon veya dijital kaynakların bir arada kullanıldığı kaynaklar. Power Point sunumları gibi.
  • İnsan: Kişiler ile yapılan röportaj, telefon görüşmesi, mektup, e-posta veya yüz yüze elde edilen bilgiler.

 

Araştırmalarımızda bilgi edineceğimiz kaynakları;

  • Süreli Kaynaklar: Belirli bir zaman aralığında yayınlanan; gazete, dergi, bülten gibi kaynaklardır.
  • Süresiz Kaynaklar: Kitaplar, raporlar, saha araştırmaları, tezler gibi tek seferlik hazırlanan kaynaklar olarak da sınıflandırabiliriz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir