Yaşadığınız bir soruna ilişkin dilekçe yazınız.

Yaşadığınız bir soruna ilişkin dilekçe yazınız.

 

Herhangi bir isteği ya da şikayeti bildirmek ya da bir konu ile ilgili bilgi vermek amacı ile resmî ya da özel kurum ve kuruluşlara, veya gerçek ve tüzel kişilere yazılan başvuru yazısı dilekçe olarak adlandırılmaktadır. Türk vatandaşı olan herkes, resmî kuruluşlara dilekçe verme hakkına sahip olup aynı zamanda bu hak anayasa teminatı altında bulunmaktadır.

 

Dilekçe yazılırken uyulması gereken belli başlı kurallar vardır. Bunlar:

 

1) Dilekçe ile kullanılan kâğıt beyaz ve temiz bir A4 kağıdı olmalıdır.

2) Söz konusu istek ya da problem hangi kurum ile ilgiliyse o kuruma hitap edilerek dilekçeye başlanmalıdır.

3) Dilekçede yer ve tarih muhakkak belirtilmelidir.

4) Son derece ciddi ve resmi bir üslup kullanmaya dikkat edilmelidir.

5) Dilekçe yazarken hiyerarşik düzen mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır.

6) İmla ve noktalama kurallarına dikkat edilmelidir.

 

Çevre sorunu ile ilgili bir dilekçe örneği:

 

Sayın Belediye Başkanımız …………….’ya

 

Mahallemiz için gereken temizlik görevi, ilgili personeller tarafından tam anlamı ile yerine getirilmemektedir. Yine çöp kutusu gibi araçların temizliği görevliler tarafından ihmal edilmektedir. Tüm bunlardan ötürü çevremiz oldukça kirli görünmekte ve kötü kokular yayılmaktadır. Vatandaşları sağlığı ve çevremizin düzeni açısından temizlik açısından yetkili personellerin görevlerini layıkıyla yerine getirmeleri gerekmektedir. Bu konu ile ilgili gerekli önlemlerin alınmasını talep ediyoruz. Gereğinin yapılmasını arz ederim.

 

Tarih:

Adres:                                           Adı Soyadı:

İmza:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir