Yazıdan önceki dönemlerde insanlığa ait yaşam izleri neler olabilir?

Logo

Yazının icat edilmesinden önce de insanlar birbirleri ile haberleşiyor ve çeşitli işaret dillerini tercih ediyorlardı. Bir arada yaşamayan ve birbirlerine bilgiler aktaran toplumlar nasıl ortak bir anlaşma dilinde mutabık kalıyorlardı anlaşılması güç elbette. Fakat yazının yerine birçok toplumda alternatif olarak sembol ve figür kullanıldığı görülür. Semboller ya da figürler duvarlara işleniyordu. Çeşitli kazı aletleri ile bu çalışmalar yürütülüyordu. At, eşek, öküz, köpek gibi çeşitli sembollerin döneme ve toplumlara özgü anlamları vardı. İnsanlığın yazı öncesi kullandığı eşyalar, hakim olduğu toplum şartları da yazı öncesi kullandığı sembolik biçimler doğrultusunda değerlendirilebilir. Çünkü insanlar çizmek, şekillendirmek ve sembolize etmek için gördüğü ve kullandığı şeyleri kullanmak zorundadırlar. Haliyle duvara işlenen her sembol kullandığı ve maruz kaldığı hayat şeklini yansıtacaktır. Nitekim böyle de olmuştur, ta ki yazının icat edilmesi sürecine kadar.

YORUMLAR

BENZER YAZILAR
KPSS
KAMU PERSONEL
SEÇME SINAVI

03 Mart 2018

KPSS
SIKÇA SORULAN SORULAR
KATEGORİLER