KPSS Tarih Ders Notları

 • Veraset Sistemi. Bir hukuk terimi olan veraset mirasta hak sahibi olma anlayışıdır. Türk devletlerinde tahta geçişin nasıl olacağıyla ilgilidir. Türk devletlerinde veraset anlayışı farklı dönemlerde değişiklik göstermekle birlikte temel kural hanedan üyelerinden birinin tahta çıkmasıdır.
 • İstanbul’u kuşatan Avarlar ve Bulgarlar.
 • İslamiyet öncesi türk devletlerinde Ordunun temeli süvarilere (atlı askerlere) dayanır.
 • On iki Hayvanlı Türk Takvimi sadece biz kullanmışız ve her yıl için bir hayvan ismi var. Güneş yılı takvimi vs örnek ALINMAMIŞ. Nehre bırakılan hayvanların nehri geçiş sırasına göre adlandırılmış.
 • Şaman ve Kam: Şaman, şamanizim. Kam ise Şaman’ın türkçe ismi. Eski türklerdeki dini terimler bunlar.
 • Tarihte ilk Türk Boyu olarak bilinen İskitler
 • Avrupa’ya geçen Türk kavimler!nin Hristiyanlığı kabul etmelerinin en büyük sonucu asimile olarak milli benliklerini kaybetmeleridir.
 • Uçmağ = Cennet demek
 • Fresk sıvalı bir duvara resim yapmaktır.
 • Maden işlemeciliği yerleşik hayatın kanıtı değildir çünkü her zaman demirden silah yapıldı.
 • Maniheizm etkisiyle kültürel alana geçip bunu yaymak için matbaa kullanılıyor. Nu yüzden maniheizm dini okuma yazarlığı artırmıştır.
 • Türgişler para basmışlardır. Bu yüzden ticaret alanında gelişmişler diyebiliriz.
 • Uygurlar Maniheizm dinini benimsemeleri sonucu yerleşik hayata geçiyorlar. Manihezim > savaş yapmak yasak + et yemek yasak > mecbur tarım yapmaya başlıyorlar > dolayısı ile yerleşik hayata geçmeleri gerekiyor.