Bir mekânda yüzlerce yıl bir geleneğin sürdürülmesinin önemi neler olabilir?

Bir mekânda yüzlerce yıl bir geleneğin sürdürülmesinin önemi neler olabilir?

Bir yerleşim yerinde yüzlerce yıl bir geleneğin sürdürülmesi ile orada gelenek görenek diye adlandırılan kavram ortaya çıkar. Bu gelenek uzun yıllar devam ettiği için belirli bir kültürel yapının nesilden nesile aktarılması gerçekleşmiş olur.

Bu kültürel yapı ve bu kültürün simgesi olan tarih yeni nesildeki insanlar için de merak konusu olur. Tarih kitaplarına bile geçebilecek bir miras niteliği taşıyabilir. Bu gelenek ve göreneği oluşturan toplumların bıraktıkları eserler ise tarihi bir öneme sahip olur. Farklı yerlerden gelen insanlar bu tarihi mirası ziyaret ederek o topluma turistik olarak da katkı sağlayabilirler. Ayrıca o toplumun gelişmesine ve tanınmasına da sebep olmuş olur.

 

Bir mekânda yüzlerce yıl bir geleneğin sürdürülmesi ile ayrıca farklı kültürlerden sanatçıların ve bilim insanlarının o mekânda yaşaması demektir. Bu durum sanat ve bilimin de gelişmesini sağlar. Anadolu topraklarında yaşayan birçok farklı kültürden bilim insanı ve sanatçı olmuştur. Bu şekilde kültürümüz çeşitlilik kazanmıştır.

Ülkemizde yüzlerce yıl farklı etnik kökende insanlar yaşamıştır. Bu insanların oluşturduğu etnik çeşitlilik de ülkemizde farklı kültürlerin oluşmasını sağlamıştır. Farklı kültürler ülkenin gelişmesini sağlar. Bir arada farklı toplumların yaşaması da hoşgörü ve barışı getirir.

Bu nedenle bir mekanda yüzlerce yıl bir geleneğin sürdürülmesi ülkeye etnik çeşitlilik, turistik anlamda kazanç sağlamaktadır.