Türkler destan yapmaktan destan yazmaya fırsat bulamamışlardır sözünden ne anlıyorsunuz?

Logo

Yahya Kemal Beyatlı’nın “Türkler destan yapmaktan destan yazmaya fırsat bulamamışlardır.” sözünden ne anlıyorsunuz? Düşüncelerinizi paylaşınız.

 

Milletleri derinden etkileyen göç, savaş, zafer ve doğal afetleri konu alan edebi eserlerdir. Yaşanan etkileyici olayların ardından söylenmiştir. Kuşaktan kuşağa, dilden dile aktarılarak günümüze kadar gelmiştir. Destanların bazıları direk yazar tarafından yazılmıştır. Fakat sözel olup dilden dile aktarılanlar ise ünlü bir edebiyatçıya denk gelerek yazıya dökülmüştür. Dilden dile aktarılırken destanlar olağanüstü bazı motiflerle süslenmektedir. Metin olarak oldukça uzundurlar. Bir milletin genel kahramanlık ve değerli karakterlerini yansıtmaktadır. Halkın genelinin bildiği, iz bırakmış, ortak belleğin ürünü konuları esas alır. Destanların büyük çoğunluğu başta şiir olarak söylenmiş sonra düz yazıya geçirilmiştir. Sosyal, kültürel, doğa ve tarihi olaylardan beslenmektedir. Destanlarda bulunan kahramanlar oldukça güçlü ve kuvvetlidirler. Hatta bazıları olağanüstü özellikleri vardır.

 

Eski Türkler, göçebe olarak yaşamışlardır. İlkel hayvancılık ve tarıma dayalı zorlu yaşamları olmuştur. Değişik coğrafyalarda ve değişik yaşam koşullarında yaşamışlardır. Gittikleri yerlerde hep birileri ile mücadele etmek zorunda kalmıştır. Düşman milletlerle mücadele kadar zorlu doğa koşulları ile de mücadele edilmiştir. İşte bu mücadeleleri yapan kişiler çeşitli kahramanlıklar göstermiştir. Uzun süre göçebelik çemberinden kurtulamamışlardır. Yıllar sonra yerleşik hayata geçen Türkler bu seferde savaşlarla dolu bir tarihin içine girmişlerdir. Savaşlarda dillerden dillere anlatılan kahramanlıklar yaşanmıştır. Vatanlarını korumak için savaşan bu insanlar, tarihlerinde yaşadıkları topraklardan göç etmeleri, yazıya çok geç kavuşmuş olmaları, sıklıkla din değiştirmeleri gibi nedenlerden destan gibi sanatsal yapıtlara ve eserlere ulaşması zaman almıştır. Sözlü olarak anlatılan destanlar da yıllar içinde yazıya dökülmediğinden yok olmuştur.  Hayatları destanı yaşamak olan Türkler yazılı destanlara biraz geç kavuşmuştur.

YORUMLAR

BENZER YAZILAR
KPSS
KAMU PERSONEL
SEÇME SINAVI

03 Mart 2018

KPSS
SIKÇA SORULAN SORULAR
KATEGORİLER