Günümüzde bilimin gelişmesinde Aydınlanma Çağındaki gelişmelerin nasıl bir etkisi olmuştur?

Size göre günümüzde bilimin gelişmesinde Aydınlanma Çağındaki gelişmelerin nasıl bir etkisi olmuştur? Düşüncelerinizi söyleyiniz.

 

Günümüzde bir çok gelişmenin yanı sıra bilimde de bir çok gelişme söz konusu. Tabi bu gelişmeler bir anda gerçekleşmediği gibi temelsiz de oluşmuyor. Temellerinin olması gereken bilimsel çalışmalar gelişim sürecini devam ettirebilir. Aydınlanma çağı da bir çok bilimsel gelişmenin temelini oluşturuyor. Aydınlanma çağı içerisinde bir çok araştırma, icat ve keşifler pozitif bilimin ışığında gerçekleşmiş günümüzün biliminin temellerini oluşturmuştur.  Bilimin ışığının yayıldığı o günlerde kilisenin etkisi gün geçtikçe azalmış ve bilimin önünü tıkayan engeller o dönem içerisinde ortadan kaldırılmıştır. Bilimsel incelemelerin yapılabilmesi deney-gözlem yoluyla yine o dönemlerde ortaya çıkmıştır. Doğa bilimlerinde ki bir çok gelişme günümüz bilimini zenginleştirmiş katkı sunmuştur.

 

Sanayi inkılabının doğması da Aydınlanma çağı sayesinde gerçekleşmiş, aydınlanma çağı içerisinde yapılan bilimsel ve teknik çalışmalar üretimi arttırmış, sanayi inkılabının gerçekleşmesini sağlamıştır. Düşünce sisteminin yeniden oluşturulduğu aydınlanma çağı ile ekonomiye, bilime ve sanatçıya değer verilmiş bu sayede günümüzde ki bu değerlerin kazanılmasına zemin hazırlanmıştır. Bu düşüncelerin özgürce aktarılıp özgürce kendi kendini geliştirme evresi sayesinde günümüz de bilim ve teknik çalışmaların gelişimi hızlanmış sanata ve sanatçıya olan saygı bu sayede artmıştır. Toplumsal yapıda ki tüm bu değişiklikler bilim ve teknik konulara değer verilmesi, sanatın ve sanatçının üstün kimlik oluşturması Aydınlanma çağında ki gelişmelerin günümüzde oluşturduğu etkilerdendir.