Anlamak için inanıyorum sözünden hareketle özgün felsefi bir deneme yazınız.

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin en önemli problemlerinden biri olan inanç ile akıl arası ilişkiyi “Anlamak için inanıyorum” sözünden hareketle özgün felsefi bir deneme yazınız.

“Anlamak için inanıyorum” yargısı özellikle MS.2 ve MS15yy. damga vurmuş yargılardan biridir. Hristiyan felsefesinde yaygın olarak yer almış olan bu görüş, inancın ne denli önemli olduğunu göstermektedir. Özellikle bu dönemde düşünce çağına katkısı olan ünlü düşünürler Anselmus, Aquinolu Thomas ve Ockhamlı William’dır. Onlar daha çok akıldan ziyade inancın üstünlüğü kavramı üzerinde yoğunlaşmışlardır. Dolayısıyla Hristiyan dininin getirdiği bazı inanışlardan dolayı düşünce bakış açıları akıl-inanç çerçevesinde şekillenmiştir. İnancın akıldan daha üstün olduğu düşüncesi yaygındır. Daha sonra ise bazı filozoflar, inancın temellerini aklı kullanarak açıklama yoluna başvurmuşlar.

 

“Anlamak için inanıyorum” düşüncesini Tertullian, ortaya çıkarmıştır. Ona göre insan aklı her şeyi kavrama ve anlamada yetersiz kalmaktadır. Yetersiz kalan akıl, olayları anlamak için inanmak zorundadır. Bu düşünceye onları iten en önemli sebeplerden birisi, o dönemin Hristiyan dinine olan bağlılıklarıdır.Yani tüm düşünce çerçeveleri inanç doğrultusunda hareket edip, şekillenmektedir. Dolayısıyla onlara göre bir olayın, düşüncenin, fikrin anlaşılması için inanmak gerektiğini düşünüyorlar.

YORUMLAR

BENZER YAZILAR
KPSS
KAMU PERSONEL
SEÇME SINAVI

03 Mart 2018

KPSS
SIKÇA SORULAN SORULAR
KATEGORİLER